Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

ASANSÖR GİDERLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Birinci katta oturuyorum ama ben asansörü kullanamıyorum çünkü asansör benim katımda değil aşağıda kalıyor müteait ole yapmış ama ben asansör giderlerine katılıyorum kullanamadığım asansörün giderlerine katılmak zorunda mıyım bundan nasıl muaf olabilirim apt 5 katlı ve 5 daireden oluşuyor

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Apartmanımız 5 katlı, asansör boşluğu olup içi boş ve duvarla örülüdür. Bazı kat sahipleri asansörün yapılmasını istemektedir. Asansör kapı yerleri ise daire giriş kapısı yanında olmayıp, her katların arasında bulunmaktadır. Asansöre binmek için yarım kat aşağı inmek veya yukarı çıkmak gerekiyor. Asansör hangi şartlarda yapılır ya da yapılamaz.
 
Bina mimari projenizde yer almakta ise asansörün yapılması için ayrıca karar alınması gerekmez ve kat maliklerinden biri talep ettiği takdirde asansör tüm kat maliklerinin giderlerini paylaşması ile yapılır.
Bina projenizde asansör yoksa bu durumda KMK 42.madde gereği talep edenlerce gideri karşılanmak üzere yaptırılmalıdır.
 
Apartmanımız 4 kat 16 daireli. Projede asansör yok. Üst katlardaki bazı üyeler asansör istiyorlar. 16 üyenin ne kadarı onay verirse asansör yapılabilir? Kabul etmeyen üyeler asansör yapımındaki ve yapıldıktan sonraki masraflara katılmak zorunda mıdır? Asansör bakım, artan elektrik masraflarından dolayı artacak aidatlara asansör istemeyen üyelerin katılımı konusunda en son yenilikler varsa onları da dikkate alarak beni aydınlatır mısınız?
KMK 42.madde
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''kapsamında konuyu değerlendirmelisiniz.
 
Bizim apartman 6 kat ve 20 daire var ve 11 daire bir kişi ye ait bu kişi müteahhit ve bize daireleri o sattı ve asansör sözü verdi şimdi ise yaptırmak istemiyor girişteki 3 daire de asansöre katılmak istemiyor kısacası üst katlara oturan 6 daire ise asansör istiyor. Ayrıca 14.12.2005 tarihinde asansörün montajı yapılsın diye karar alındı ve apartman sakinlerinin hepsinin karar defterinde imzası var karar defteri de noterden onaylı şimdi bu 6 daire asansör hakkını talep edebilir mi?
Bina mimari projenizde asansör var ise bu asansörün yapılması kat maliklerinden birinin talebi ile mümkün olup giderine tüm malikler katılmak zorundadır.
Zemin katta oturan kat maliki, son toplantıyla alınan kararlara itiraz etmiştir. Zeminde oturduğu gerekçesi ile asansör giderlerinden kaçınmaktadır. Yönetim planında bu konu ile ilgili hüküm var mıdır bilemiyoruz. Ancak itiraz eden kat maliki geçen yıllar içinde yöneticilik yapmış, asansör giderlerine bu zamana kadar katılmıştır. Hâlihazırdaki itirazı bu bakımdan kötü niyetli sayılır mı?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Dört katlı bir apartmanın üçüncü katında kat maliki olarak oturuyorum. Apartmanda asansör yaptırmak isteyen bir grup var. 16 daireli apartmanda en son yasalarla değişikliğe uğrayan mevzuata göre hangi şartlarda asansör yapılabilir? Asansör istemeyen üyelerin zorla masraflara katılımı sağlanabilir mi? Yani asansör kullanmak istemeyen kat maliki masraflara katılmaya zorlanabilir mi?
Bina mimari projenizde asansör yok ise KMK 42.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
Karar alarak asansör yaptırabilir ve işin giderlerini isteyenler arasında pay edersiniz.
 
4 blok lu sitede oturmaktayım Benim oturduğum blokt4 katlı asansör yapmak istiyorlar asansör yeri var ama kapalı bırakılmış ben 1. kattayım asansör yapımına katılmak istemiyorum diğer katlar yaptırsın masrafını bölüşsün benim katta asansör açılmasın diyorum. Diğer 3 blokta yapıldı kimisinde 1. kat ta açıldı kiminde açılmadı. Site yöneticisi ısrarla para istiyor katılmak zorundasın diyor. Bu konu site yöneticisini ilgilendirir mi? kat malikleri kurul toplantısında karar alındı katılmak zorundasın diyor. Ama kat malikleri kurulunda isteyen bloklar asansör yaptırabilirler diye karar alındı. Ben ne yapabilirim
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008
• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19
ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.
DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere Bina mimari projenizde asansör yer almakta ise bunun yapımı giderlerine katılmanız zorunludur. Şayet mimari projede asansör yoksa kat malikleri kurulu kararı ile yararlanmamak şartı ile asansör giderlerinden muaf olmanız mümkündür.
 
ONUMUZDEKI AY APARTMAN YONETICISI OLACAGIM. SU ANDA APARTMANIZMIZDAKI ASANSORUMUZ ARIZALI BAZEN CALISIYOR KAT ARASINDA KALIYOR VEYA KAPISI ACILMIYOR. BEN CAN GUVENLIGI ACISINDAN ASANSORU YAPTIRMAK ISTIYORUM AMA PARA TOPLAMAK COK ZOR. EGER ASANSORU YAPTIRMAZ BU SEKILDE ACIK TUTARSAM YONETICI OLARAK SORUMLULUGUM VARMI VEYA ASANSORU HIZMET DISI BIRAKMA YETKIM VARMI
KMK 35.madde yöneticinin görevlerini sıralamıştır. Aşağıdaki maddeler gereği
''Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması''
Asansörün arızasını giderme hususunda gereken işlemleri yapma hak ve yetkiniz, aynı zamanda hukuki sorumluluğunuz bulunmaktadır.
 
Binamızda 11 daire var 6 tanesi bir kişiye ait içinde kiracıları var asansörümüz bozuk yaptırmak istiyoruz ama bu 6 dairenin sahibi ben para vermem diyor. Ne yapmalıyız
KMK 35.madde yöneticinin görevlerini belirlemiştir. Bu madde kapsamında
''Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması''
Yönetici asansörün tamirini yaptırabilir ve giderlerini de kat maliklerinden tahsil edebilir.
 
5 daireli bir apartmanın 4. ve 5. dairesinde oturuyorum yani yani arsa payım iki kat ve kanun gereği masraflardan arsa payım oranında ödemeyi kabul ediyorum. Ancak 5. katta asansör yok yani o kata sadece merdivenle çıkılabiliyor buna rağmen 4. katla beraber asansörün olmadığı 5. kat için asansör masrafı ödemem gerekir mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
10 daireli bir binada oturuyorum. Asansör yaptırmaya karar verdik.10 dairenin 4 toplantıya katıldı 2 si dilekçeyle yöneticiye vekâlet verdi.6 kişi tamam dedi.2 daire hazineye ait onlardanda bir ay sonra vekelatle olur aldık iki daire karşı çıkıyor. Biri bana resmi taahütlü mektup göndermedin diye dava açtı. Kendisine bilgi verilmişti katılmadı. Davada da toplantının iptalini istiyor. Olumsuz oy kullananlardan biri. Zaten 8 kişinin onayı var. Vereceği ret oyu zaten sonucu değiştirmiyor. Mahkeme bu durumda nasıl karar verebilir.8 kişinin onayı var biri dava açan biri istemeyen iki kişi var. Buna benzer mahkeme kararı var ise gönderirseniz çok memnun olurum.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008
• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19
ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.
DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bina mimari projenizde asansör var ise yukarıdaki karar gereği işlem yapılacaktır. Ancak mimari projede asansör yoksa KMK 42.madde gereği
''Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''Karar alınması işin yasallığı için yeterli olacaktır.
 
5 katlı çift daireli bir apartmanda oturuyorum. Apartman kapısından girdikten sonra 8 merdiven aşağıya yürüyerek evime giriyorum. Asansör kullanmıyorum yani. Buna rağmen asansör için tüm masraflara ortak tutuluyorum. Bu ne kadar etiktir. Hiç kullanmadığım asansör için masraflara ortak olmam gerekiyor mu?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Yaklaşık 20 yıllık 5katlı bir apartmana asansör yaptırmak isteniyor. Projede yok asansör yeri yok aydınlık boşluğu düşünülüyormuş. Yasal mıdır herkes katılabilir mi zemin katlar için durum nedir.
 
KMK 42.madde
''Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
43.madde
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
Yukarıdaki maddeler kapsamında değerlendirilmek üzere binanızda asansör yeri belirlenerek yapım kararı alınabilir.
 
1-binamızda toplanan ücret az. Bazen acil işler çıkıyor ve kanal gibi gideri biraz fazla olan işler bunlara binamızda birikmiş para şu anda yetmiyor gibi... Bir yönetici olarak genel kurulu toplamadan aidatlara 10 liralık bir artış yapabilirliyim paranın toplanıp birikmesi ve ihtiyaçta kullanılması için yoksa genel kurul kararımı lazım.
2- binamızda asansör yok asansör yaptıracağız 10 daireli bir bina hepsinden olur alındı 2 daire vermem diyor. Giriş katlar para veriyor ama birinci katlar bilindiğimiz yere asansör kapısı açtırmayın bizdende para almayın diyor. Bunların ileride asansör kullanıp kullanmadıklarını takip etmemiz zor. Giriş katlar bile para öderken bunlardan para nasıl alabiliriz. Asansör yapıldıktan sonra icra yolu takip edebilir miyiz? Bazıları sekiz kişi evet diyorsa onlardan da alırsınız diyor. Bizim binada asansör yeride yok ama yazışmalarımızla yerinin uygun olduğu proje yaptırıp yaptırabileceğimiz belediyeden öğrenildi. Şimdi bazı kat malikleri onlarda kullanır asansörü onların parasını biz ödeyeceğiz onlar yinede biner onların parasını biz ödemeyiz diyorlar.2 daireden icra yoluyla para alabilir miyim?
1- Kat Malikleri Kurulu, kendi toplantılarında işletme projesi konusunda herhangi bir karar almamışlarsa, KMK md. 37'ye göre Yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlar. Yönetici tarafından hazırlanan bu İşletme Projesi, kat maliklerine veya kiracılarına imza karşılığı tebliğ olunur. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde itiraz edilmezse, proje kesinleşir. İtiraz edilmesi halinde, durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
2- Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 42–43.madde kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre ''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
 
17 dairelik apt.da kaç kişinin oyu ile asansör yapılır. Giriş kattakiler asansör yapımı için para ödemek zorunda mıdır?
Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 42–43.madde kapsamında değerlendirilmelidir, Buna göre
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
 
Bulunduğum apartmanda bodrum katta oturmaktayım. Dairemin olduğu konumda asansör kabini bulunmamaktadır. Yönetim benden asansör giderleri için ödeme yapmamı istiyor. Bende ödeme yapmak istemiyorum bu durumda hukuki haklarım nelerdir
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
 
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
6 katlı binamıza asansör yaptırmak istiyoruz. Asansörün yeri var kapıları var. Binamızda 33 dair var. Toplantıda kaç kişiyle karar almamız gerekiyor. Yaptırmamız için başka yollar var mı?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008
• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19
ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.
DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’NU 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yukarıdaki karar gereği işlem yapabilirsiniz.
 
Apartmanın yönetim planını buldum. Bu palanda son hükümler adı altında bir madde var ortak yerlerde yapılacak lüzumlu faydalı veya lüks değişikler ve ilavelere ilişkin tesis bakım işletme giderleri kat mülkiyeti kanununun 42 maddesi gereğince kat malikleri tarafından mütemadiyen ödenir demiş. Bizim binada asansör yok. Projede de yok. Çoğunluk kabul etti burada 42 madde den bahsediyor. İki daire katılmam diyor.10/8 kabul edince katılmayan diğer iki dairede para ödermi bu yönetim planına göre. Yoksa kullanmayacağız ödemeyiz diye bilirler mi?
Bina mimari projesinde yer almayan asansör KMK 42.madde kapsamında değerlendirilir ve bu işin giderlerine bu yeniliğin yapılmasını isteyenler yönetim planı hükmü gereği karşılar.
 
 
 
Merhaba, Asansörümüz 8 kişilik olduğu için özellikle üst katlardaki taşınmalarda eşya taşımada kullanılmaktadır. Bu da asansöre zarar vermesinden korkuyoruz. İş işten geçtikten sonra zararı tazmin etmek çok zor oluyor. Bu sebepten asansörü bu şekilde kullanılmaması için ne tedbir alınabilir? Oy birliği bu konuda doğal olarak sağlanamamaktadır. Oy çokluğu yeterli midir, karar almak gerekirse?
Bina yönetim planı düzenlemelerinizi de incelemeniz kaydı ile kat malikleri kurulunun çoğunlukla alacağı bir kararla bu yönde tasarrufta bulunma hakkınız vardır.
 
Binamıza yaptırmak istediğimiz asansör için projesinde yok aydınlatma boşluğuna yapılmak isteniyor. Binamızda 5/3 çoğunluğumuz var. Yalnız 10 daireli yerdeki 2 daire girişle birlikte 3 katta oluyor. Bu daireler mahkeme kararıyla hazineye verildi. Bu dairelerden asansör parası alabilir miyiz? Alabilmek için ne yapmamız gerekli. Birinci kattaki daireler asansör parası vermem diyor, bizde kullanmasınlar diye o katta duvarı kırdırmayalım asansör kapısı açtırmayalım diyoruz. Bunlar asansör kullanırlarsa nasıl bir yaptırım uygulanabilir. Durumun hukuksal durumu nedir. Asansör yapımına izin vermeyenler kullanabilirmi. Yâda onlar çoğunluk kararına uymak zorunda olup yapımında kendine düşen parayı ödemek zorunda mı? Belediye 5/4 çoğunluk gerekir diyor. Biz 5/3 çoğunluk sayladık. Olmaz diyor. Bununla ilgili mahkeme kararı varmıdır.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
 
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı gibi mimari projede yer almayan asansör KMK 42.madde kapsamında karar alınarak yapılmalıdır.
KMK 42.madde,
'' Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
 
 
Beş katlı bir binada ikamet eden annemlerin binasında asansör boşluğu var ama zamanla asansör takılmamış bina sakinlerinden bazıları asansör taktırmak istiyorlar ve asansörü Annemler oturduğu birinci katta oturuyorlar burada katılım payı verilmesi gerekiyor mu ya da her kattın katılım payı farklımıdır.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar sorunuzun yanıtını içermektedir.
 
4 katlı 15 senelik binada oturuyoruz üs kattakiler asansör yaptırmak istiyorlar bu durumun kanundaki durumu nedir
Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 43.madde kapsamında değerlendirilmelidir,
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
 
Ben 3 bloktan oluşan 50 daireli sitede oturmaktayım.4. ve 5. katlar asansör istiyorlar. Daha önce görüşüldü fakat reddedildi. Şu anda tekrar gündemde. Binada asansör boşluğu var fakat ruhsatta yer almamış. Kat mülkiyetine göre değişiklik yapılması için 5/4 çoğunluk gerekir deniyor. Bazı avukatlarda üye sayısının bir fazlası ile olur diyorlar. Durum karışık acaba bu durum ne olacak.
KMK 42.madde
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
KMK 43.madde
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
Binanızın mimari projesinde hiçbir şekilde yer almayan bir asansörün yapımı yukarıdaki maddeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.
 
A ve B blok diye iki blok toplam 48 daireli sitede kat malikiyim. Oturduğum blok değil diğer bloğun asansörü çok hor kullanılıyor dolayısıyla sık sık arıza yapıyor. Genel kurul asansör bakımı yapılması için toplandı. Bir adet teklif alınmış ve benim bloğum değil diğer bloğun asansör bakımı bizimkinin iki katı fiyat tutuyor. Dolayısıyla bu astronomik rakamı zararı veren bloktaki oturanların karşılamasını söyledim. Yönetici rakamı tün kat maliklerinin ortak ödemesi gerektiğini söyleyerek kabul etmedi. Teklifte bir firmadan alındığı için birkaç teklif daha olması gerektiği kararıyla ertelenerek toplantı son buldu. Sormak istediğim diğer bloğun asansör bakım ücretini tüm kat maliklerinden almaya çalışmasının yasal geçerliliği olup olmadığı konusudur.
Sorunuz hakkında bina yönetim planınızı incelemelisiniz. Yönetim planınızda düzenleme yoksa kat malikleri kurulu konu hakkında bir karar alma hakkını kullanacaktır. Bu karara karşı Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.
 
Yeni taşınacağım apartmanda yük ve eşya taşınması için asansör kullanımına izin verilmiyor. Ama apartmanda ayrıca bir yük asansörü yok ve taşınacağım daire 7 katta bu durumda asansörü yük ve eşya taşıma için kullanma hakkım varmıdır
Bina yönetim planınızı ve kat malikleri kurulu kararlarınızı incelemelisiniz. Bu düzenlemeler tüm malik ve sakinleri bağlayan yazılı kurallardır ve uymanız gerekmektedir.
 
9 katlı 36 daireli bir apartmanımız var 2 adet asansörü var, yetkili bir firma her ay bakımlarını yapıyor, belediyeden bize asansör vergisini ödememiz için uyarı geldi, ödenmezse kapıların mühürleneceği ceza kesileceği belirtildi böyle vergi var mıdır yasal mıdır?
Belediyeler asansörün periyodik bakım ve muayene işlemleri nedeniyle bir bedel almaktadır. Bu işlemlerin zamanında yapılmaması halinde asansörünüz mühürlenecektir.
 
3 katlı 6 daireli apartmanda 3. katta dubleks dairede oturuyorum. Asansörümüz ve asansör yerimiz yok. Dışarıdan terasıma ferdi asansör yaptırabilir miyim? Böyle bir imkânım var mı? Varsa şartları nelerdir?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008
• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19
ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.
DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bina mimari projenizde yer alan asansör yapımı için yukarıdaki karar sorunuza yanıttır.
Mimari projede yer almayan asansör ise KMK 42.madde
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Kapsamında değerlendirilmelidir.
 
Dükkân sahiplerinin binanı asansörü için ortak gider ödeme zorunluluğu varmıdır.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
benım sorum soyle ben ist umranıyede oturuyorum binanın zemin katıda oturuyorum asansörü kullanmıyorum asnsor bakım elektrık parası ödemek zorunda mıyım?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
11 bloktan oluşan ve 4 bloğu asansörsüz olan tokiye ait bir sitede blok yöneticisiyim bloğumuzdaki asansörlerin 2000 TL bakım masrafı çıkmaktadır bu masrafı blok olarak biz mi ödemeliyiz yoksa site yönetimimi ödemelidir.
Öncelikle konu hakkında site yönetim planınızı incelemelisiniz. Site yönetim planınızda düzenleme yoksa ilgili bloklar tarafından karşılanması uygun olandır.
 
 
 
 
Bina onaylanmış projesinde 2 adet aydınlatma boşluğu bulunmaktadır. Yapı ruhsatının alınması sonrasında bu boşluklardan bir tanesine arsa sahipleriyle görüşülerek ve ücretleri onlardan tahsil edilerek 4 kişilik (binada 2 adet giriş bulunmaktadır) asansör yerleştirilmiştir. Fakat projede bulunmadığı için çalıştırılamamaktadır. Apartman yönetim toplantısında alınan karar gereği çalıştırılmasına karar verilmiş olup, asansörü koyan firma, belediye ve proje firması ile görüşülmüştür. Apartman 6 katlı ve 27 dairedir.(2.bodrum,1.bodrum, zemin, 1.kat, 2.kat, 3.kat)Bunun sonucu olarak asansörün çalıştırılması için- Kat maliklerinin tamamının onayı gerekli midir?- Oluşacak masraflar her kat malikine eşit mi dağıtılmalıdır? (zeminde oturan kullanmayacağım diyerek masrafı ödemeyebilir mi?)- Yaklaşık olarak proje tadilat masrafı ne kadar olabilir? (Proje firması 3500 TL gibi bir rakam olabileceğini söyledi.)
Mimari projede yer almayan asansör yapımı KMK 42.madde kapsamında değerlendirilebilir.
KMK 42.madde
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
Proje tadilatı masrafını Belediye ilgili birimlerinden sormanız doğru olacaktır.
 
8 katlı bir binada zemin katında dükkân sahibiyim binanın asansörünün değişmesi gerekiyormuş masraflara bende katılmak zorunda mıyım?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
 
Siteye bağlı apartmanlarda çift asansör bulunmaktadır, fakat site yönetimi bu asansörleri bakım ve arıza masraflarının azalması için tek katlara ve çift katlara ayrı ayrı çalışacak nitelikte ayarlatmışlar yönetimin böyle bir hakkı varmıdır?
Bina yönetim planınızda konu hakkında bir düzenleme yoksa kat malikleri kurulu bu uygulama yönünde bir karar almamışsa uygulamanın iptalini öncelikle yönetimden talep etmeli sonuç alamamanız halinde dava açmalısınız.
 
 
 
 
Asansör için harcanan elektrik bedeli ve diğer bakım masrafları kat malikleri arasında eşit mi yoksa arsa payı oranında mı dağıtılır?
Bir apartmanın 5. katında çatı dubleksinde oturuyorsam asansör sadece 5. kata kadar gidiyor, dubleksin olduğu kata gitmiyorsa yani normal diğer daireler gibi asansörü kullanıyorsam masrafına da eşit katılmam gerekmez mi?
Bina yönetim planınızda özel bir düzenleme olmadıkça KMK 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''asansör giderlerine her kat maliki arsa payı oranında katılmak zorundadır.
 
 
5 katlı ve 20 daire bulunan binada oturuyorum. Projede asansör yeri olmamasına rağmen asansör yapımı için uygun yerimiz bulunmak-tadır. Çoğunluk asansör yapılmasını istemektedir. Ayrıca 2 ayrı kat malikinin fiziksel özürlü raporlu çocukları var. Bu durumda asansör yapımını istemeyen azınlık kat maliklerinin kanunen çoğunluğun kararına uyması gerekiyor mu? Gerekiyorsa ne yapmalıyız.
Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımını KMK 42.madde kapsamında değerlendirmeniz gerekmektedir. Buna göre
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 5378 – 1.7.2005 / m.19) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
Yargıtay uygulamalarına göre Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır.
 
 
Mimari projede asansör yoksa ve asansör yapımı için kat malikleri kurulunda da yeterli çoğunluk sağlanamıyorsa dava açılabilir mi? Davanın konusu ve tarafları ne olmalıdır?
KMK 42.madde gereği
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
Mimari projede yeralmayan asansör için yukarıdaki gibi karar alınmalıdır. Karar alınamaması halinde dava yolu ile kişilerin iradesi yerine geçecek şekilde mahkeme hükmü alınmasını sağlayamazsınız.
 
Apartmanımıza geçmiş aylara mahsuben birikmiş asansör kullanım ücreti geldi, apartmanın 1 katında kiracı olarak avukat bürosu vardır, dolayısıyla daha fazla kullanmaktadırlar. Acaba daha fazla ödemesini istemek yasal hakkımız mıdır, ayrıca binaların yarısı 1 oda fazlalığı vardır. Nasıl bir yol izlemeliyiz.
Bina yönetim planınızda aksine bir düzenleme olmadığı sürece KMK 20.madde gereği asansör giderlerine her kat maliki kendi arsa payı oranında katılmak zorundadır.
Bu hususta değişiklik ancak yönetim planına bir madde eklemek sureti ile yapılabilir. Yönetim planı değişikliği için ise kat maliklerinin beşte dördünün kararı gerekmektedir.
 
8 daireden oluşan bir apartmanız. Giriş katlar düz giriş ve asansörü hiç bir şekilde kullanmıyorlar. Giriş daireleri asansör giderlerinden muaf mıdır? Asansör elektriği, bakımı, tamiri vs.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Ben kat maliki olarak giriş katın üstünde oturuyorum ama asansörü kullanmıyorum asansör bakım parası vermek istemiyorum ancak yönetici giriş kattaki kat malikinden asansör bakım parası almayalım o asansörü kullanmıyor diye bende asansörü kullanmıyorum aynı şekilde kat malikleri arasında anlaşma olduğu takdirde bana da aynı şekilde anlayış gösterile bilinir mi?
Bina yönetim planınızda bazı dairelerin örneğin dükkân ve giriş kat daireler gibi asansör giderlerine katılmayacağı hususunda alınmış özel bir düzenleme yoksa KMK 20.madde gereği tüm bina sakinleri asansör giderlerine katılmak zorundadır.
 
Apartmanımızda asansör yok. Projesinde var mı yok mu onu da bilmiyorum. Özel bir şirketten asansörle ilgili bir teknik kişiye apartmanımızı gösterdim. Binada asansör kurulumuna uygun yerin var olduğunu söyledi. Şimdi ne yapmalıyız? Kat malikleri olarak karar alırsak. Oran kaçta kaç olmalı. Masraflara katılımın şekli ne olmalı.
Öncelikle bina mimari projenizi incelemelisiniz. Zira projede asansör varsa kat malikleri kurulu kararı gerekmeksizin yapılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Yapılacak işletmenin giderlerini de tüm kat malikleri ödemek zorundadır.
Ancak projenizde asansör yoksa KMK 42.madde gereği
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Karar almalı ve işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenmelidir.
 
Onaylı projesinde var olan fakat şimdiye kadar yapılmayan asansörü kat malikleri toplantısında karar aldırıp yaptırmak istedik fakat kimse yaptırmaya yanaşmadı ve çok saçma bir karar alındı karar söyle asansörü bir kişi yaptırıp masrafını bir kişi yaptırıp özel kilit koyup kullanmasına izin verildi bu yapılan asansörü bende arsa payıma düsen masrafı verip kullanmak istiyorum fakat kullanamıyorum bu alınan karar için mahkemelik olduk sizden rican bu konuyla ilgili YARGITAY kararları yollarsanız sevinirim
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008
• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19
ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.
DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.
 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuştur.
 
Oturduğumuz apartmanın bodrum katında bir dükkânımız var. Bu dükkâna ait kullanım iskân iznini belediyeden aldık. Apartmanımız da asansör ve yangın merdiveni sorunu mevcut. Dükkân sahipleri asansör ve yangın merdiveni yapım giderlerine katılma zorunluluğu var mı?
Bina onaylı mimari projesinde yer alan asansör ve yangın merdiveni gibi tesislerin yapılmasını her kat maliki kat malikleri kurulu kararı olmaksızın talep edebilir ve ücreti de tüm kat maliklerince dolayısıyla dükkân malikleri de dâhil olmak üzere karşılanır.
Mimari projenizde bu tesisler yoksa KMK 43.madde gereği
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''gereği değerlendirilecektir.
 
 
 
 
Bizin binamıza asansör yapılmak isteniyor. Bizde masraflı olacağından dolayı buna karşı çıktık. Bu asansörü yaptırabilirler mi yaptırmamaları için ne yapabilirim
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği )634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmadığını incelemeniz yararlı olacaktır.
 
8 daireli 4 katlı 1 binanın zemin dairesini satın aldım benim girişim merdivenim ayrı asansörle hiç bir ilgim yok asansör harcamalarına, aidatlarına, asansörün tamirat paralarına katılmak zorunda mıyım?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Henüz 1 yıl önce ınşa edilmiş bir apartmanın zemin katında oturuyorum. Ve kıracıyım. Sözleşmemde ev sahibi binanın ana yapısıyla ilgili durumlardaki masrafları kendine ait olarak göstermiş. asansor bozuldu. Bu durumda masrafı benim mi yoksa ev sahibinin mi ödemesi gerekiyor?
Asansör b,neye ait demirbaş olmakla asansöre ilişkin bakım ve onarım giderlerinin kira sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça ev sahibi tarafından karşılanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
 
İyi günler 9 katlı 36 daireli bir binada, binanı içeri giriş katındaki dairede oturmaktayım doğal olarakta buradaki asansörden hiç bir şekilde faydalanmamaktayım fakat asansörle ilgili bakım, onarım gibi bütün giderlere katılmaktayım. Benim sorum bu tür giderlerin hepsi giriş katı olarak sorumluluğumuz içinde midir?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Binada yöneticiyim bina 6 kat asansör on senedir kullanılıyor fakat bugüne kadar hiç bir yönetici bunu oraım yaptırmamış askı duzenekete çalışıyordu ve hayatı tehlike arz etmeye başlamıştı ve ben bunu yaptırmaya karar verdim ve başardım asonsor fırmasıylada anlaşarak 5 taksıte böldürdüm daire başı 25 YTL aylık be eşi şekilde odeyenecek ama apartmanın zemin katında oturanlar par vermemekte dırenıyo bunlar bu apartmanın içerisinde oturduğuna göre bu parayı ödemek Zorunda degılmı bunu sormak istiyorum ve apartman yonetmelıgıyle beraber bunu bana yazı olarak cevaplarsanız ben bunu apartmanın ilan panosuna asmak istiyorum
Binanıza ait yönetim planında iriş ve zemin kattaki daireleri asansör giderlerinden muaf tutan özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.'' tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır. Giriş ve zemin katlarda bulunan kişilerde yararlanmadıklarını ileri sürerek b u giderleri ödemekten kaçınamazlar.
Apartmanımızın üst katında iki katlı dairede kalabalık bir aile oturmaktadır. Asansör bu aile tarafından çok fazla kullanılmaktadır. Üstelik de kat maliki olan bu aile aidatlarını da ödememektedir. Asansöre kilit takarak bu ailenin kullanmasını önlemek yasal mıdır?
Kat Malikleri Kurulu kararı alarak bu hususta bazı yaptırımlar uygulama hakkına sahipsiniz. Ödenmeyen aidat için ise yasal takip başlatmanız gerekecektir.
 
Asansör giderlerini arsa payına göre değil de ''çok kullanan çok öder'' prensibine göre ödenmesi mümkün müdür? Bunun için Kat malikleri kurulunda alınacak kararın, basit çoğunlukla mı-tüm kat maliklerinin 4/5 ile mi- yoksa tüm kat maliklerinin kabul ile mi alınması gereklidir?
Konu hakkında öncelikle yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır. Asansör kullanma hususunda yönetim planı düzenlemesi tüm bina malik ve sakinlerini bağlamaktadır.
Bunun dışında kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı bir kararla asansör kullanma hususunda yeni bir karar oluşturmanız mümkündür.
 
Apartmanın giriş katında oturan asansörü kullanmayan bir kiracının aylık olarak asansör bakım bedelini ödemesi zorunluluğu var mı? Bizim apartmanda asansör için her ay ayrıca para toplanıyor. Bunu asansörü kullanmayan giriş katı sakini ödemek zorunda mı?
Bina yönetim planınızda giriş katlarda oturanları asansör giderlerinden muaf tutan bir hüküm yoksa tüm bina giderlerinden tüm bağımsız bölüm sakinleri KMK 20.madde gereği sorumlu olacaktır.
 
Apartmanımız bodrumla beraber 7 katlıdır. Asansör yapılması isteniyor. Zemin katta oturanlar ortak gider olduğu için asansör parası ödeyecek mi? Hem asansöre binip, binemeyecek hem de yapımı için para ödeyecek. Zemin katlar için ödeyip ödememesi için bir yasa bulamadım
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
 
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması )
2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere öncelikle bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmadığını araştırmanız gerekmektedir. Mimari projede Asansör yeri varsa bunun yapılmasını her bir kat maliki talep etme hakkına sahiptir, asansör yeri yoksa bu durumda KMK 42.madde kapsamında konuyu karara bağlamanız gerekecektir.
 
 
 
 
 
 
Bulunduğum apartman 5 katlı olup asansör yoktu şimdi bazı malikler asansör yaptırmak istiyor. Bunun için oy çokluğumu yoksa oy birliğiyle mi karar verilmesi gerekir
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere öncelikle bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmadığını araştırmanız gerekmektedir. Mimari projede Asansör yeri varsa bunun yapılmasını her bir kat maliki talep etme hakkına sahiptir, asansör yeri yoksa bu durumda KMK 42.madde kapsamında konuyu karara bağlamanız gerekecektir.
 
 
 
 
 
17 dairelik binada oy çokluğu ile yönetici seçildim. Ve asansör yapılma yetkisi verildi. Yalnız eski yönetici karar defterine yazmadı ve yönetimi vermemekte ısrar ediyor. Genel kurulda yapmıyor. Asansör yapılması için 17 kişilik binanın kaçının onayını almamız gerekir.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere öncelikle bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmadığını araştırmanız gerekmektedir. Mimari projede Asansör yeri varsa bunun yapılmasını her bir kat maliki talep etme hakkına sahiptir, asansör yeri yoksa bu durumda KMK 42.madde kapsamında konuyu karara bağlamanız gerekecektir.
 
Ben apartman zemin katında oturmaktayım apartmanda iki adet asansör var her ay asansör bakım ücreti ve arza yapınca tamir ve parça ücreti ödemekteyim zemin katta asansörle alakası yok kullanmıyoruz asönsür bakım ve tamir parası ödememiz gerekiyor mu?
Bina yönetim planınızda zemin katlarda oturanların asansör giderlerinden muaf olacağına dair bir düzenleme yoksa ya da kat malikleri kurulu bu yönde bir karar almamışsa kullanmasanız dahi asansör giderlerine Kat Mülkiyet Kanunu 20.madde gereği katılmanız gerekecektir.
 
 
Yeni aldığım evim zemin kat ve asansörle hiç ilgim yok. Yasal olarak asansör giderlerinden nasıl muaf olabilirim
Bina Yönetim planınızda özel düzenleme varsa muaf alabilirsiniz. Şayet böyle bir özel düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği tüm bina giderlerine katılmanız gerekir.
 
Apartmanımız kat irtifaklı toprak seviyesi dâhil 7 katlı bir binadır. İnşaat sırasında yapılmayan asansör ve yangın merdivenlerini yaptırmaya karar verdik asansör ve yangın merdivenleri onaylı mimari projede mevcut. Bu ortak kullanım alanları yapılmayınca apartmanımızın iskânını alamıyoruz. Bu ortak kullanım alanlarının yapım giderlerine katılmak istemeyen kat malikleri var. Bu ortak kullanım alanlarının yapımına 10 kat malikinden 8 tanesi onay verdi. Diğer iki kat maliki bu ortak kullanım alanlarına ihtiyaçlarının olmadığını savunuyorlar. Bu konu ile ilgili Danıştay’ın içtihatları olduğunu öğrendim. Bu içtihat ile soruma yanıt verirseniz sevinirim.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararında da açıklandığı üzere projede yer alan bir tesisin inşası için yeniden karar almanıza gerek bulunmamaktadır. Tüm kat malikleri de bu işlerin giderlerine katılmak durumundadır.
 
Asansörü yeni mont ettik ve kullanmaya başladık Asansörün aylık periyodik bakımda başladı. Bakım ücreti veya işletme ücretini (kullanım bedelini nasıl hesaplamalıyım) ücreti istemekte gecikmiş oldum mu Bu ücreti kat maliklerine hâsıl yansıtmalıyım.
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.''
KMK 20.madde gereği bina yönetim planınızda ya da kat malikleri kurulu kararları ile farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse her malik kendi arsa payı oranında bu giderlere katılmalıdır.
 
6 daireli 6 cı kat dubleks ve asansör her iki kata da çıkıyor. Asansör bakım ve onarım masraflarına tek daire imiş gibi katılıyor. dublex kata çıkmıyorum gerekçesi ile. Bu yaklaşım hukuki midir?
KMK 20.madde metnine göre
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.''
Bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse ya da kat malikleri kurulu kararı ile bir yöntem belirlenmemişse yukarıdaki yasa maddesi gereği asansör giderlerine her kat maliki kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
 
Altı katlı bir apartman. Tahmini 8 yıllık. Ancak zamanında asansör takılmamış. Şimdi taktırmak istiyorlar. Ancak zemin katta oturanların asansör için para verip vermeyeceği, verecekse tüm apartman daireleri sahipleri aynı miktardan mı yoksa bunun belli bir orantısı mı var bu antlaşmazlık hususunda bilgi verir misiniz?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararlarından da anlaşılacağı üzere bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmaması kişilerin haklarını belirleyen ana unsurdur. Bu nedenle öncelikle projenizi temin etmeli ve durumu buna göre değerlendirmelisiniz.
 
Apartmanın 1. katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların yâda Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Oturmakta olduğumuz apartman 4 senelik ve 10 daireden oluşmaktadır. Ben giriş katta oturmaktayım. Asansör tamiratı için 500 ytl’ye ihtiyaç olduğu söylendi. Daire başı 50 YTL düştüğü söylendi. Ben giriş katta oturduğum için asansör kullanmıyorum. Arsa payım 310 / 20 benim ödeme yapmam gerekiyorsa haneme ne kadar düştüğünü öğrenebilir miyim?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
 
 
Apartman asansörüne arızalardan dolayı tadilat yapılacak girişi yandan olan komsunun girişi bağımsız asansör giderine katılmak zorunda mı?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
46 dairelik bir binanın blok yöneticisiyim dairelerin yarısı küçük yarısı büyük yapılan toplantıda binada bulunan mevcut asansörün değişmesi kararı çıktı. Fakat küçük dairede oturan kişi benim dairem küçük arsa payına göre ödeme yaparım diyor. Ve ödeme yapmıyor parayı nasıl tahsil ederim. Yoksa arsa payına göre mi para toplamam lazım. Binada herhangi bir yönetim planı yok
KMK 20.MADDE
''(Değişik 1. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.''
Bu düzenleme gereği asansör değişim giderlerinin arsa payına göre ödenmesi gereklidir.
Ancak binanızın yönetim planı bağlı olduğunuz Tapu dairesinde mutlaka bulunmalıdır. Zira kat irtifakı ya da kat mülkiyet tesisinde tapu daireleri yönetim planını mutlaka talep etmektedirler. Tapu dairesine başvurmalı ve yönetim planınızı istemelisiniz, zira yönetim planında başka bir paylaşım esası belirlenmişse hukuken geçerli olan paylaşım o yöntem olacaktır.
On katlı bir binanın asansör onarım giderlerine zemin katta bulunan mülk sahipleri biz katılmayız diyorlar.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Kat malikleri olağan toplantısında binanın çift ve tek numaralı havalandırma boşluklarına asansör yaptırılması için belediyeden bina projesi araştırmasının yapılmasına karar verilmiştir.(Kat maliklerinden birisi asansör talebine muhalefet dilekçesi vermiş olup dilekçesinde aksi gelişmede yasal hakkını kullanacağını belirtmiştir.)Bu durumda fiili çalışma başlatılırsa mahkemece durdurulur mu?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
 
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararlarından da anlaşılacağı üzere bina mimari projenizde asansör bulunup bulunmaması kişilerin haklarını belirleyen ana unsurdur. Bu nedenle öncelikle projenizi temin etmeli ve durumu buna göre değerlendirmelisiniz.
 
 
 
 
 
8 blok dan oluşan bir sitede de b2 Blok'un Yöneticisiyim. Bloğumuz 7 katlı ve 33 haneli olup, çift asansörlü olmasına rağmen yıllardır tek asansör aktif olarak kullanılmaktadır. Ben 33 daireden 6 daire dışında hepsinden diğer asansörün yapılmasın hususunda onayı (imzalı ) aldım. Fakat nezayıkki 6 daire olumsuz tutumu özellikle ödeme yapmayacaklarına dair Katı tutumları yüzünden kendilerine sunabileceğim herhangi bir kanuni bir madde varmıdır
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir. Bina mimari projesinde yer alan asansörün yapımı için yeniden karar alınmasına gerek yoktur.
 
Bir iş merkezinde tekstilciye kıraya verdimiz 500 m2 yerimiz var kiracıya yeni olarak teslim ettik binada zaten yeni idi aradan 3 yıl geçti yönetim bir karar almış asansörler ıs görmüyormuş yeniden o asansörleri degıstırmek istiyorlar biz mal sahibi olarak bızımmı vermemiz gerekir yoksa kullanan veya oturan kıracılar mı?
Kat Mülkiyeti Kanunu,20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 inci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''
Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan kiracılarda bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister kiracı ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.
Ancak uygulamada demirbaş giderleri mal sahibine kullanım giderleri ise kiracıya ait olmaktadır.
 
Apartmanda bir komsumuz asansörü yaptırıp kilit koyup özel kullanmaktadır bununla ilgili bir Yargıtay var mı?
Yargıtay uygulamalarına göre bina mimari projenizde asansör bulunuyor ise ancak yapılmamışsa bu asansörün yapılmasını sağlamak için kat maliklerinin buna rıza göstermesini sağlamak gerekmemektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu 4.madde düzenlemesine göre ise bu asansör ana taşınmazın ortak alanlarındandır. Bu nedenle öncelikle mimari projenizi incelemeniz gerekmektedir. Bu açıklamalar gereği projede var olan bir sistemi kuran kişinin buna anahtar koyması hukuki olmayacaktır. Açacağınız davada asansör yapım giderlerine katılmak koşulu ile asansörü kullanma hakkınızı elde edebilirsiniz.
Mimari projenizde asansör yoksa kat malikleri kurulu kararları ışığında yine dava açma hakkınızı kullanma olanağınız vardır.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Oturmakta olduğum 16 daireli 4 katlı apartmanımız yapılırken asansör yapılmamış ancak asansör boşlukları kulesi yapılıp bırakılmış. 2008 yılı apartman toplantısında asansör yapımı için karar alınmıştı.1 daire haricinde kimsenin itirazı olmamıştı. Asansör maliyeti çıkartılıp daire başına düşen parlar 4 eşit taksitte toplandı. Ancak 12 dairenin hepsi paralarını vermiş olup geriye kalan 4 daire paralarını vermemiş olup asansör yapımına karsı çıkmışlardır. Şimdi biz bu sorun karsısında ne yapmalı nasıl bir hukuki işlem yapmalıyız ki diğer dairelerde bu parayı tahsil edebilelim
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür.
Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir. Ödeme yapmayanlar hakkında icra işlemi başlatma hakkınız bulunmaktadır.
 
6 katlı 54 daireli bir binanın bodrum katında oturmaktayım mevcut iki asansörün neredeyse tamamını yenilediler biz 3 daire ayımıza düşeni ödedik vade ödüyoruz. Asansör bizim kata inmiyor. Bina yapılırken bizim kata indirmemişler, asansör elektriği almıyorlar lakin bu masrafı ödemek zorunda mıydık?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Giriş katta oturmaktayım kiracıyım 12 senedir aynı apartmanda muntazam asansör bakım aidatlarını veriyorum fakat bu seferki asansör masrafı çok fazla bende kullanmadığımdan vermek istemiyorum. Acaba mecbur muyum yoksa vermeye bilir miyim?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Dairemin bulunduğu apartman zemin katın üzerinde 4 kat, zemin katın altında kotta ise 3 kat vardır. Toplam zemin katla birlikte 8 katlı bir binadır. Bina 35 yıllık olup, binanın girişi zemin kattadır. Benim dairem zeminin altında -1. kottadır. Binada toplam 30 daire vardır. Apartman yönetimi binaya asansör yapmak için karar almış ve bunun için kat maliklerinden her ay 200 YTL ücret istemektedir. Asansör binanın merdiven aydınlatması için bırakılan boşluğa yapılması karar altın alınmış. Buda merdivenin aydınlanmasını tamamen kapatacaktır. Zemin girişinden itibaren imar kanununa göre 4 kattan fazla olmayan bu apartmana asansör mecburiyeti olmayıp, bu Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddelerine göre LÜX bir yapılanma olacağını ve bu asansörden 1 kat için faydalanmayacağımı düşünerekten asansör maliyetine katılmama (her malik için yaklaşık 2750.-YTL ) kanuni hakkım var mıdır? Asansör masrafları malik sayısına göre mi, yoksa arsa payı hisse oranına göre mi paylaştırılmalıdır? Bu konuda yönetim kararı elime geçtiğinde, nasıl ve neşe kilde hangi makama dava açabilirim?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 1993/11643,K. 1993/13336,T. 3.12.1993
• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Mimari Projede Bulunmayan Asansörün Tesisi İçin Aranacak Çoğunluk Oranı )
• MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN ASANSÖRÜN TESİSİ ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Aranacağı )
• ASANSÖR TESİS EDİLMESİ İÇİN ARANACAK ÇOĞUNLUK ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazda )
• PROJEDE YER ALMAYAN ASANSÖRÜN TESİS EDİLMESİ ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Aranacağı ) 634/m.42, 43
ÖZET: Mimari projede bulunmayan asansörün tesisi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile gerçekleştirilebilir. Ancak, yeniden tesis edilen asansörün onaylı tadilat projesine tam olarak uygun olmadığı, projenin uygulanmasında bazı eksiklikler bulunduğu saptandığına göre mahkemece davalı taraftan projede mevcut olup da uygulamaya konulmayan hususların ikmali için uygun bir mehil verilip bu hususların ikmal edildiği saptandıktan sonra ancak hüküm kurulması gerekir.
DAVA: Dava dilekçesinde eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dosya kapsamına ve ibraz edilip mahkemece takdir edilen delillere göre ana gayrimenkulün mimari projesine de işlenip onaylanmak sureti ile mimari projede bulunmayan asansörün tesisi, Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddeleri kapsamında mütalaa edilerek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile gerçekleştirilebileceğine dair mahkemece yapılan saptama doğru olup sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak, yeniden tesis edilen asansörün onaylı tadilat projesine tam olarak uygun olmadığı, projenin uygulanmasında bazı eksiklikler bulunduğu saptandığına göre mahkemece davalı taraftan projede mevcut olup da uygulamaya konulmayan hususların ikmali için uygun bir mehil verilip bu hususların ikmal edildiği saptandıktan sonra ancak hüküm kurulması gerekirken uygulamada tereddüt yaratacak şekilde bu eksikliklerin ikmali koşulu ile asansörün çalıştırılabileceği şeklinde şarta bağlı hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 3.12.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararında da belirlendiği üzere bina mimari projesinde yer almayan bir asansörün yapılması ancak KMK 42.ve 43.madde kapsamında değerlendirilebilir.
MADDE 42 - Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 5378 – 1.7.2005 / m.19) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
(Ek fıkra: 3770 – 5.2.1992 / m.1) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı varsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (Değişik 4. fıkra: 5627 – 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 3770 – 5.2.1992 / m.1) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. (Değişik 5. fıkra: 5627 – 18.4.2007 / m.16) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.
II - ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR:
MADDE 43 - Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar. Bu iki yasal düzenleme gereği itiraz hakkınızı kullanmanız mümkündür.
 
Apartmanımız kat irtifaklı 7 kat 10 daire 2 iş yeri sığınağı kazan dairesi yangın merdivenli asansörlü bir binadır. Projede asansör ve yangın merdiveni mevcut fakat inşaat sırasında yapılamadı. Apartmanımızın iskân iznini alabilmemiz için yangın merdiveni ve asansörün yapımına karar aldık çünkü bu eksikliğin tamamlanması gerekiyordu. Yangın merdivenlerinin yapımını müteahhit üstlendi. Asansörün yapımını 1o daire sahipleri üstlendi. Ama yapım giderlerini toplamada anlaşamadık. İskân iznini alabilmemiz için asansör ve yangın merdivenlerinin yapılması zorunlu bir ihtiyaç konumundadır. Asansörün yapım gider paylarını nasıl hesaplayarak toplamamız gerekiyor yasal bir ödeme şeklini nasıl sağlarız. Ödeme yapmayanlara nasıl bir yaptırım uygulayabiliriz.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
 
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir. Ödeme yapmayanlar hakkında icra işlemi başlatma hakkınız bulunmaktadır.
 
aparmanda18 daire 2 dükkân bulunmaktadır. Bende dükkânın birinin sahibiyim ve kullanmaktayım, dükkânımızın girişi ayrıdır. Apt içi ile hiçbir ilgimiz yoktur. Apt içindeki asansörün aylık bakım masrafı ve otomat gideri için bizden de para alınmaktadır. Apt içi ile hiç ilgimiz olmadığı halde asansör aylık bakımı ve elektrik otomat giderine katılmak zorunda mıyız?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
Yaklaşık 5 yıldır sahibi olduğumuz dairenin bulunduğu apartmanın asansörünün tamiratı için harcanan paraya bizimde dâhil olduğumuzu beyan ederek para istenmektedir. Apartman yapıldığında asansör mevcut idi ama kullanmadığımız sırada bozulup tamir gördüğünde bu tamir parasına bizi de dâhil edebilirler mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesi gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.''
Yönetim planında farklı bir düzenleme olmadığı sürece yukarıdaki yasa maddesi geçerli olacağından asansör giderlerine arsa payınız oranında katılmak durumundasınız.
 
TÜM KATMALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN ASANSÖR YAPILABİLİRMİ
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir.
 
Asansörsüz blok da oturuyoruz. Asansör için yapılan yer, her katta çöp odası olarak kullanılmaktadır. Kasım 2007 de revize olan Kat Mülkiyeti Kanununa dayanarak asansör yaptırmak istiyoruz. Nasıl bir yol takip etmemiz gerekecektir? 1-Proje tadilatı,2-Daire sahiplerinden muvafakat name alınması (5/4) 3-Ödemeye iştirak şekli, gibi
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bu karardan da anlaşılacağı gibi öncelikle mimari projenizde asansörün öngörülüp görülmediğini tespit etmeniz gereklidir. Asansör öngörülmüşse bunun yapılmasını karar olmaksızın talep edebilirsiniz. Ancak mimari projenizde asansör yoksa bu durumda tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı oluru ile bu kararı almanız tadilat projesi hazırlayarak bağlı olduğunuz Belediyeye onaylatmanız ve işin giderlerini aranızda uzlaşarak pay etmeniz gerekmektedir. Gider paylaşımı hususunda bağımsız bölümünüzde meydana gelen değer artışı, kullanma olanağı gibi kıstaslar esas alınmalıdır.
 
 
 
 
Apartmanımız kat irtifaklı 7 kat10 daire 2 iş yeri sığınağı kazan dairesi asansör veya yangın merdivenli bir binadır projede mevcut olan Asansör ve yangın merdiveni inşaat sırasında yapılamadı. Tüm dairelerin ortak sorunu olan iskân iznini asansör ve yangın merdiveni yapıldıktan sonra almamız mümkün olacak. Karar aldık Yangın merdivenlerini müteahhit'e verildi. Asansörün yapımını 10 daire sahipleri üstlendik. Asansörün yapım ücretinin toplanmasında anlaşamadık. Daire sahiplerinin kanunen ödeyeceği asansör yapım payını hissesini nasıl tespit edebiliriz
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kat malikleri olarak uzlaşma olanağınız yoksa yukarıdaki karar gereği hakkaniyete uygun bir paylaşım yapılabilir.
 
Asansör parasını ödemek istemiyorum. Giriş katında asansör başlıyor tam benim kapımın girişinde hiç işim yok asansörle yönetici benden onun bakım parasını istiyor ama ben vermek istemiyorum ne yapmam gerekir. Şu anda yöneticimiz geçici ben taşınalı 2 ay oldu 2 ayda verdim ama bundan sonra vermek istemiyorum yardımcı olur musunuz? ?Benim haklarım ne olabilir
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Apartmanımız kat irtifaklı 5 yıllık bir binadır. Projede olmasına rağmen müteahhit’in yapmadığı asansörü apartman sahipleri olarak 10 daire yapmaya karar verdik. İskân iznini asansör ve yangın merdiveni yapıldıktan sonra alabiliyoruz. Daire sahipleri olarak asansör yapım kararı alındı. Yapım maliyeti toplanmasında anlaşmaya varılamadı. Kat maliklerinin payına düşen gideri nasıl tespit edebiliriz?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir.
 
Onaylı projesinde asansör yeri var olan apartmanınızda yönetim toplantısında söyle bir karar alınmış asansörü bir kişi yaptırıp kilit koyup özel kullanma izni verilmiş bu arkadaşta yaptırıp kilit koyup özel kullanıyor bende arsa payıma düşen masrafı verip faydalanmak istiyorum fakat yaptıran kişi benden harcadığı masrafın yarısını istiyor bu durumu kişisel çözemedim kanun yönünden ne yapabilirim?
Sulh hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etmelisiniz. Bina mimari projesinde yer alan asansörün yapımını kat maliki olarak talep etme hakkınız olup ve bu nedenle oluşan masraflara ise tüm kat maliklerinin katılımını bu dava yolu ile sağlayabilirsiniz.
Binanızda bulunan asansörün giderlerinin kat maliklerine pay edilmesini bu yolla sağlamanız olasıdır.
Ancak bir avukattan yardım almanız yararlı olacaktır.
 
Bir apartmanda yöneticiyim, asansör yaptırma kararı aldık toplantıda 30 kişiden 22 kişi evet dedi, uygulama sefasına geçtik, Ocak 2008 de tekrar konuyu tartıştık bu defa karşı çıkarak kiracıların değil ev sahiplerinin oy çokluğuyla ve faydalanma oranına göre uygulanmasını istediler. Bana yardımcı olursanız sevinirim
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı konu hakkında bilginize sunulmuş olup ana taşınmaz kat malikleri kurulunca yönetilir yani kiracılar ev sahipleri tarafından yetkili kılınmadıkça bu tür kararları kendi aralarında alıp uygulayamazlar.
Binanızda mal sahibi olan kat malikleri tarafından bina mimari projenizde yer almayan bir asansörü Kat Mülkiyeti Kanunu 42.madde kapsamında değerlendirerek alacağınız kararla yaptırmanız mümkündür.
Madde metnine göre
''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
 
 
Beş katlı bir apartmanın bodrum katında oturmaktayım. Aidat öderken asansör giderlerini ödeme zorunluluğum var mı? Asansör zemin katta, bodrumda yok.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Onaylı projesinde olan fakat şimdiye kadar yapılmayan asansörü yaptırmak istiyorum asansöre harcadığım masrafı faydalanma oranına mı yoksa arsa payı oranına gore mı toplamam lazım not apartmanımızın yönetim planı yoktur
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/5231,K. 1997/6757,T. 26.6.1997
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı )
• BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ASANSÖR YAPILMASI ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunması )
• MALİKLERİN GİDERLERE KATKIDA BULUNMASI ( Bağımsız Bölüm İçin Asansör Yapılması )
• KAT MALİKLERİ KURULU ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunmasının İstenmesi )
• PROJEDEKİ NOKSANLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Malikinin Yaptırması ve Diğer Maliklerden Giderlere Katkıda Bulunmasını İsteyebilme )
• ŞİFAHİ BAŞVURU ( Kat Malikleri Kuruluna Gitmeden Hâkimin Müdahalesini İsteme )
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yapılan Gidere Katkı Sağlamaması ) 634/m.33,43
ÖZET: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için, asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin, giderlere katkıda bulunmalarını isteyebilir.
Ancak, bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu kat malikleri kuruluna götürüp buradan çıkacak sonuca göre, hâkimin müdahalesini isteyebilir.
DAVA: Dava dilekçesinde, alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiş hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Bilirkişi raporuna göre, dava konusu edilen asansör, mimari projede mevcut olmakla beraber inşa edilmemiştir. Böyle bir asansörün inşası, Kat Mülkiyeti Kanununun 43. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Asansör, kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüştür. Tüm bağımsız bölüm malikleri mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, mimari projede yer alan tesis, lüks de olsa,43. maddede öngörülen yenilik ve ilave niteliğinde değildir. O nedenle asansörün, sakatlığı sebebiyle yalnız davacıya gerekli olduğu nedeniyle yapılan masrafın davacı uhdesinde bırakılarak davanın reddi doğru değildir.
Ancak
Projede yer alan asansörün her nasılsa inşa edilmemesi sebebi ile davacının konuyu öncelikle kat malikleri kuruluna getirmesi ve bu konuda verilecek karara göre asansörün inşası ya da isteminin reddi halinde hâkimin müdahalesini istemesi gerekirken, bu yola gitmeden ( şifahi başvurusu yeterli değildir ) masrafını kendisi deruhte ederek inşa etmiştir. O nedenle davacı, davalı bağımsız bölüm maliklerinin gerçek istifadeleri karşılığını aşacak miktardaki tesis masraflarını isteyemez ise de, asansörün inşa edilmesi sebebi ile bu hizmetin götürüldüğü davacıya ait bağımsız bölüm ile davalılara ait 8–9–10–11 nolu bağımsız bölümlerin değerinde bir artış ve kullanımlarında kolaylık sağlandığı aşikârdır. İşte davacının davalılardan isteyebileceği katkı, bu değer artışı ve bağımsız bölümleri için sağlanan kullanım kolaylığı ile orantılı olmalıdır. Aksi halde, davalıların asansör hizmetinden yararlanabilecekleri halde bu sebeple yapılan gidere katkıda bulunmamaları haksız zenginleşme teşkil eder.
Mahkemece bu esaslar dairesinde davalıların yapılan masrafa katkı oranları, gerekirse, bu konuda bilirkişi incelemesi de yapılarak belirlenmeli ve bu suretle hâsıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,26.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar sorunuzun yanıtını içermektedir.
Bizim apartmanımız 2 yıllık bir bina asansör yerimiz var yalnız asansör yapılı değil apartman sakinleri ile asansör yaptırma kararı aldık, size sorum su olacak asansör yapımı için gereken para, katlara göre değişir mi yoksa her kat sakininin vermesi gereken para eşit midir? Yanı bu ödenmesi gereken paranın katlara göre bir katsayısı var mı?
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/5231,K. 1997/6757,T. 26.6.1997
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı )
• BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ASANSÖR YAPILMASI ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunması )
• MALİKLERİN GİDERLERE KATKIDA BULUNMASI ( Bağımsız Bölüm İçin Asansör Yapılması )
• KAT MALİKLERİ KURULU ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunmasının İstenmesi )
• PROJEDEKİ NOKSANLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Malikinin Yaptırması ve Diğer Maliklerden Giderlere Katkıda Bulunmasını İsteyebilme )
• ŞİFAHİ BAŞVURU ( Kat Malikleri Kuruluna Gitmeden Hâkimin Müdahalesini İsteme )
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yapılan Gidere Katkı Sağlamaması ) 634/m.33,43
ÖZET: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için, asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin, giderlere katkıda bulunmalarını isteyebilir.
Ancak, bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu kat malikleri kuruluna götürüp buradan çıkacak sonuca göre, hâkimin müdahalesini isteyebilir.
DAVA: Dava dilekçesinde, alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiş hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR: Bilirkişi raporuna göre, dava konusu edilen asansör, mimari projede mevcut olmakla beraber inşa edilmemiştir. Böyle bir asansörün inşası, Kat Mülkiyeti Kanununun 43. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Asansör, kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüştür. Tüm bağımsız bölüm malikleri mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, mimari projede yer alan tesis, lüks de olsa,43. maddede öngörülen yenilik ve ilave niteliğinde değildir. O nedenle asansörün, sakatlığı sebebiyle yalnız davacıya gerekli olduğu nedeniyle yapılan masrafın davacı uhdesinde bırakılarak davanın reddi doğru değildir.
Ancak
Projede yer alan asansörün her nasılsa inşa edilmemesi sebebi ile davacının konuyu öncelikle kat malikleri kuruluna getirmesi ve bu konuda verilecek karara göre asansörün inşası ya da isteminin reddi halinde hâkimin müdahalesini istemesi gerekirken, bu yola gitmeden ( şifahi başvurusu yeterli değildir ) masrafını kendisi deruhte ederek inşa etmiştir. O nedenle davacı, davalı bağımsız bölüm maliklerinin gerçek istifadeleri karşılığını aşacak miktardaki tesis masraflarını isteyemez ise de, asansörün inşa edilmesi sebebi ile bu hizmetin götürüldüğü davacıya ait bağımsız bölüm ile davalılara ait 8–9–10–11 nolu bağımsız bölümlerin değerinde bir artış ve kullanımlarında kolaylık sağlandığı aşikârdır. İşte davacının davalılardan isteyebileceği katkı, bu değer artışı ve bağımsız bölümleri için sağlanan kullanım kolaylığı ile orantılı olmalıdır. Aksi halde, davalıların asansör hizmetinden yararlanabilecekleri halde bu sebeple yapılan gidere katkıda bulunmamaları haksız zenginleşme teşkil eder.
Mahkemece bu esaslar dairesinde davalıların yapılan masrafa katkı oranları, gerekirse, bu konuda bilirkişi incelemesi de yapılarak belirlenmeli ve bu suretle hâsıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,26.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar sorunuzun yanıtını içermektedir. Kat malikleri kurulu bu hususta karar alma hakkına sahiptir.
 
5 katlı eski bir binada oturmaktayım. Binanın belediyedeki projesinde asansörün projede yeri olmamasına rağmen ve yeni değişen Kat Mülkiyeti Kanununa göre 4/5(beşte dört çoğunluk) istemesine rağmen, yönetici arkadaş sırf üst katta oturuyorum diye asansör istemektedir. %90'ımız ise asansör yapılmasını İSTEMEMEKTEDİR. Kanun bizden yana olmasına rağmen, asansör yapımında ısrar eden yönetici hakkında ne yapmamız gerekmektedir?
Kat Malikleri kurulunun bu yönde yasaya uygun bir kararı olmadığı sürece yönetici tek başına işin olması yönünde bir tasarrufta bulunamaz. Aksi halde doğacak zararı karşılamak durumunda kalacaktır. Zira yönetici kat malikleri kurulu kararları gereği iş gören kişi konumundadır.
 
Apartmanımızın yönetim planında zemin kattaki dairelerin asansör giderinden muaf oldukları yazılı. Ayrıca bu konuda alınmış mahkeme kararı da bu yönde. Yeni kanunun 72. maddesi bu hükümleri ortadan kaldırır mı? Yönetim planındaki hüküm ve mahkeme kararının geçerliliği yeni kanunla sona ermiş olur mu?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde ana taşınmaz giderlerinin paylaşımını düzenlemekte olup kat maliklerine bu konuda farklı karar alma hak ve yetkisi tanınmıştır, Yeni kanun bu metinde değişiklik yapmadığından sorunuzda belirtilen konuda mevcut düzenlemeyi değiştirmeniz gerekmemektedir.
 
 
 
 
Ben zemin dâhil 5 katlı ve 20 daireli 10 yıllık binanın yöneticisiyim. Binada asansör boşluğu ve çatı arasında da makine dairesi var. Belediyedeki projesinde yalnızca 110x180 cm.lik asansör boşluğu görünüyor, projesi yokmuş. Ben asansör yapılsın istiyorum. Çoğunluk asansör istemiyor. Belediyeye gittim, ruhsat verebilmemiz için 4/5 çoğunluk kararınız lazım dediler. Binanın projesinde bu şekilde görünmesi yeterli değil mi, ayrıca asansör projesi de mi olmalı. Karar gerekiyor mu, Kaç kişi ile karar alabiliriz.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )
• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42
ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki yargı kararı sorunuzun yanıtını içermektedir.
 
Apartmanın ortak kullanımı olan asansörün bakım onarım masraflarını 1. kattaki kat maliki masrafa karşılar bunun için yaptırım varmı?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Zemin katta oturan komşu asansör giderlerinden muaf mıdır, asansör zemin katta başlamaktadır, lütfen cevaplar mısınız?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Babam 14 daireli apt giriş katında oturuyor. 2 yıl önce apt yöneticisi karar alınmadan Asansörü halatları dışında yeniledi. Babam asansör yenileme ücretini ödemedi. Doğrumu?
''Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi
b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi
d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması
e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması
f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü
g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması
h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması,''
Kat Mülkiyeti Kanunu 35.madde düzenlemesi yukarıda verilmiş olup yönetici bu madde gereği ana taşınmaz için lüzumlu olan tedbirleri alma görev ve hakkına sahiptir. Bu nedenle yapılan işin giderlerine katılmanız gerektiği kanaatindeyiz.
 
 
Apartman yönetmeliğini okudum. Apartman sakinleri olarak aramızda herhangi bir anlaşmamızda yoktur fakat alt katlarla üst katların asansöre aynı oranda katılmasını uygun görmüyorum(yapım onarım için)size göre 6 katlı bir apartmanın asonsor tamir masrafı nasıl bölünmeli
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesi gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.''
Yönetim planında farklı bir düzenleme olmadığı sürece yukarıdaki yasa maddesi geçerli olacağından asansör giderlerine arsa payınız oranında katılmak durumundasınız.
1: Hiç asansörü olmayan beş katlı binamız asansör yaptırma kararı aldık. Ancak işin maliyetinin paylaştırmasını nasıl yapacağımıza karar veremedik. Yararlanma oranları diye bir tanım hukukta var mı? Bu orana göre nasıl hesap yapabiliriz. Veya kanunen bu taksim nasıl yapılır.(Asansörü kullanmak isteyen kat malikleri finanse ediyor.)
2- Apartman görevlimiz emekli olmak istiyor apartman görevlilere uygulanacak yıllık kıdem tazminatı 2008 yılı için ne olacaktır. Bu tazminatı taksitle ödeme imkânımız varmıdır.
''Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir. ''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 12.5.2005 Tarih, Esas 2005/2157 Karar 2005/4928 sayılı kararı.
Projesinde asansör bulunmayan altı katlı bir binanın mimari durumunun elverişli olması halinde, ana gayrimenkulün pay ve paydaş çoğunluğunca hazırlatılacak ve yetkili mercilerce onaylanacak bir projeye uygun biçimde, asansör tesisi, Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddeleri kapsamında mütalaa edilebilir.
''Dosya kapsamına ve ibraz edilip mahkemece takdir edilen delillere göre ana gayrimenkulün mimari projesine de işlenip onaylanmak sureti ile mimari projede bulunmayan asansörün tesisi, Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddeleri kapsamında mütalaa edilerek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile gerçekleştirilebilir.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 3.12.1993 Tarih, Esas 1993/11643 Karar 1993/13336 sayılı kararı da bu yöndedir.
Kat Mülkiyeti Kanunu 42.madde
'' Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
43.madde düzenlemesine göre
''Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.''
Bu düzenleme ve açıklamalar gereği mimari projenizi incelemeniz, binanızın özelliklerine göre asansör yapımının lüks olup olmadığını değerlendirmeniz ve sonrasında konu hakkında kat malikleri kurulunca bir paylaşım usulü belirlemeniz ( arsa payı, faydalanma oranı vb. )gerekmektedir.
 
30 yıllık binanın en son katında oturmaktayız. Binanın asansörü neredeyse bitmiş durumdadır. Apartmanda oturan sakinlerin çoğunluğu asansörün değişimi için onay vermiş ve ücretlerini ödemiştir. Doğal olarak ilk kattaki sakinler bu ücreti ödememektedir. Bu durumda ödeme yapmayan sakinlerin ödeme yapmalarını gerektiren bir yasa var mı? Ve şikâyet edebileceğimiz yer neresidir?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
Asansörü olmayan 5 katlı bir apartmanda oturuyorum. Bu binaya asansör yaptırabilmemiz için gerekli şarlar nelerdir?
Kat Mülkiyeti kanunu 42.madde düzenlemesine göre,
'' Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.''
Bu madde şartlarına göre karar alınması durumunda yapılacak yenilik ve ilavelerin tüm kat maliklerinin yararına olacağından hareketle bu giderlerin tüm kat malikleri arasında pay edileceği de kuşkusuzdur. Ancak bu paylaşım yenilik ve ilavelerden kat maliklerinin ne oranda faydalandıkları belirlenerek yapılmalıdır. Bunun tespiti de adalet ve hakkaniyet kurallarına göre yapılacaktır.
Ayrıca madde metninde belirlenen çoğunluk toplantıya katılan kat maliklerinin çoğunluğu olmayıp tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğudur. Madde metninde açıkça karardan söz edildiğinden yazılı veya noter kanalıyla da olsa değişikliğe onay verilmiş olması yeterli olmayacaktır.
Ancak bina mimari projenizde asansör var ise bu durumda asansörün yapılmasını sulh hukuk mahkemesinde açacağınız dava yolu ile talep edebilir ve masraflara tüm kat maliklerinin katılımını sağlayabilirsiniz.
T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar sorunuza yanıt niteliği taşımakta olup mimari projede bulunan asansörün yapılması için tekrar karar alınması gerekli değildir. Bu hususta yasal haklarınızı kullanma hakkınız bulunmaktadır.
 
 
 
 
Apartmanımızda asansör bulunmakta kendimde bodrum katta oturmaktayım. Binamızın aidatlarında asansör aidatı ödemiyoruz. Ancak bozulan ve bir hayli masrafı olan asansör için yöneticimiz bize bir bildirge verdi. Şöyle yazıyor Asansör binamızın demirbaşları arasındadır dolayısı ile bodrum ve giriş kattakilerde bu masrafa ortaktır. Size sormak istediğim şudur. Gerçekten böyle bir kural varmıdır. Hiçbir zaman kullanmadığımız malik olarak bana hiçbir menfaat sağlamayan bu asansör yeni baştanda yapılsa lüks halede getirilse bu gidere ortak olma mecburiyetimiz varmıdır. Çünkü standart bakım giderleri küçük olduğundan asansör menfaat darları aidatları ödüyorlar, masraf büyük olunca da akıllarına biz mi geliyoruz acaba? Bahsettiğim binamızda iki asansör bulunmaktadır. Muhtemeldir ki önümüzdeki sene diğer asansöre de aynı muamele yapılacak. Bilgilendirirseniz
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.
 
Mimari projemizde asansör yeri olduğu halde mütahit asansörün kapılarını takıp makinesini takmamıştır yönetim toplantısında asansör yapımını kimse istemedi fakat bir daire sahibi asansörü ben yaptırayım siz para katmayın kilit koyup öyle kullanayım deyip karar aldırdı fakat den ya arsa payıma ya da daireme düsen masrafı verip kullanmak istediğimde hayır masrafın yüzde ellisini verilsen kullanırsın deniyor fakat daire sahiplerinden siz masrafa katılmayın diyen kendisi den de öbür daire sahiplerinin katılmadığı masrafın yüzde ellisini benden istiyor ne yapmam lazım
T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• MİMARİ PROJEDE YER ALAN ASANSÖRÜN YAPTIRILMASI TALEBİ ( Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• ASANSÖR YAPTIRILMASI TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Ana taşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Projede Yer Alan Asansörün Yaptırılması İçin - Kat Maliklerinden Her birinin Asansörün Yaptırılmasını Talep Edebileceği ) 634/m.19
ÖZET: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre, bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
DAVA: Dava dilekçesinde hâkimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın mimari projesinde yer alan asansörün yaptırılmasına, asansör yapım giderlerinin tüm kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde meydana gelecek değer artışları ve kullanım kolaylığı oranında katılmalarına karar verilmesini istemiş mahkemece, davacı tarafın davasının yerinde olmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, tüm kat malikleri, ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden ve yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özellikle ana taşınmaza ait mimari projede ana taşınmazın A-B-C blokları ve bu bloklardaki toplam 35 bağımsız bölümden oluştuğu taşınmazın ortak yerlerinin ( dava konusu ile ilgili olarak ) kat merdivenleri bunlara bitişik asansör boşlukları ve terastaki makine daireleri olduğu açıklanmıştır. Keşif tarihinde tespit edilen duruma göre her bloğun kat merdivenine bitişik, onaylı projesine uygun şekilde 3 adet 1.00x1.90 cm. iç ebatlı asansör boşluğu bırakıldığı bu boşluklara 1. bodrum kattan girildiği içlerinin sıvasız olup asansör monte edilmediğinden diğer kat sahanlığındaki kapıların yapılmadığı çatı katlarında bu asansör boşluklarının üstüne isabet eden kısımlarda asansörlerin makine daireleri için projesindeki gibi uygun manevra odası hacimleri yapılıp bırakıldığı görülmüştür. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör olduğuna göre bugüne kadar asansör yapılmamış olması, bundan sonra yapılması için kat malikleri kurulunca bu konuda bir karar alınmasını gerektirmez. Kat maliklerinden her biri bu noksanlığın tamamlanmasını istemek hakkına sahiptir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüm deliller toplanarak oluşacak kanaat doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’ UN 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar sorunuza yanıt niteliği taşımakta olup mimari projede bulunan asansörün yapılması için tekrar karar alınması gerekli değildir. Bu hususta yasal haklarınızı kullanma hakkınız bulunmaktadır.
Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.