Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

ÇEŞİTLİ KONULAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Binamızın kapıcısının bulaşıcı Hepatit-B hastası olduğunu öğrendik, bu konuda ne türlü tedbirler alabiliriz? kapıcının çalışmasına izin verilmeli midir?

İş Kanunu madde 25
''MADDE 25.- Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.''
Düzenlemesi gereği iş akdinin feshi düşünülebilir.OTURDUĞUM EVİ 1 SENE ÖNCE SATIN ALDIM. ŞU ANDA APARTMAN YÖNETİMİNİN VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE, KAPICININ SGK'NA OLAN PRİM BORÇLARINI 10 YIL BOYUNCA MUHASEBECİYE ÖDENMİŞLER ANCAK MUHASEBECİ BU PARALARI SGK NA ÖDEMEMİŞ. ŞİMDİ YÖNETİMİN GELEN BU BORCU APARTMAN SAKİNLERİNDEN TALEP ETMEYE HAKKI VARMIDIR. BU TAKİBİ YAPMAK YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLMİDİR.
EĞER OLAKİ BU BORCU BENİM ÖDEMEM GEREKİRSE GEÇMİŞ 9 YILIN BORCUNUDAMI ÖDEMEM GEREKİYOR.

SGK Kapıcının işvereni kat malikleri olduğu için yasal olarak borcu kat maliklerinden talep edecektir. Bu Konu da yönetici yasal işlemlerin kat malikleri adına muhatabı olduğu için borcu tapu kaydına göre ev sahiplerinden talep etme hakkına sahiptir.
Ancak muhasebeciye rücu hakkınız olduğu gibi sizin içinde evi satın aldığınız kişiye rücu hakkı bulunmaktadır.

 

Sitemizde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu genel gider tablosu olsun borç alacaklı olanlar hakkında tam olarak bilgi verememişlerdir. Ay sonunda defteri işleyip kesin sonuçları hazırlamadan yeni yönetime defterleri teslim etmeyeceklerini ve sonucu ilan tahtasında duyurulacağını söylemişlerdir. Denetci ise denetim raporunda da belirtmiş olup genel kurula yönetimin sağlıklı olarak işletme defterini işlemediklerini en kısa zamanda hesaplar düzeltilmediği takdirde kasa hesabı olsun borç alacak hesabı olsun tamamen karışacağını belirtmiştir. Divan başkanı oylama yaptırmış ve yönetim ve denetim ibra edilmişlerdir. Ama hesaplar sağlıklı olmadığına göre bu oylama yasal sayılır mı? Hesapları düzgün olmayan ve bu konu denetçi tarafından da yazılı olarak belirtilen yönetim suçlu durumda olmaz mı? Bu konuda ne yapılması gerekiyor.


Kat malikleri kurulu toplantısında ibra edilen yöneticiden dava yolu ile hesap vermesi istenemez.

 

Genel kurulda eski yönetim 23 kişi tarafından ibra edildi, 9 kişi ibra etmedi. Bu durumda eski yönetime itiraz etme hakkı varmı varsa itiraz süresi ne kadardır.


Yönetici ve denetçi toplantıya katılan kat maliklerinin oyçokluğu ile ibra edilmiş ise artık o yönetimden dava yolu ile hesap istenemez. Ancak ibra etmeyen kat malikleri, kat malikleri kurulu kararının iptali için dava açabilirler.

 

1. kmk 19 ve 45. maddelerince alınacak kararlar konusunda: kat malikleri şehir dışında ve toplantılara katılım yapılamıyor. 5 te 4 ve/veya oy birliği nasıl sağlanır. Kiracıya verdiği vekâletname geçerlimidir?


Alınan ya da alınacak kararlara yazılı muvafakat verilmesi ya da kiracının imza etmek üzere yetkilendirilmesi mümkündür.

 

 

Yönetici oldum. Eski alacakları tahsil sırasında bir kat maliki borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine defter kayırlarını incelediğimde büyük hatalar yapıldığı, 6.000 TL. Civarında açık olduğu tarafımdan tespit edildi.


Eski yöneticiniz ibra edilmiş ise artık kendisinden hesap vermesini isteyemezsiniz. Borçlu olarak kaydedilen kişiler yönetim hesaplarına itiraz etmeli çıkan sonuca göre yasal işlemler yapılmalıdır.

 

 

 

12 KATLI APARTMANIN 7 NCİ KATINDA OTURUYORUM BALKONDAN GECE EVİME HIRSIZ GİRDİ. APARTMANIN GECE GÖRÜNTÜLÜ KAMERASI OLMASINA RAĞMEN GÖRÜNTÜ ALINAMADI. APARTMAN GÜVENLİK TEDBİRİDE ALMADI GENEL KURUL KARARI İLE BALKONLARA PANJUR VS YAPILAMAZ DİYE KARAR VAR. BEN KENDİ GÜVENLİGĞİM İÇİN BALKONUMU KATLANIR CAM İLE KAPATMAK İSTİYORUM. APARTMAN ENGEL ÇIKARIRMI.

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/5285,K. 2006/7303,T. 5.10.2006
• KAT MALİKLERİNİN ANATAŞINMAZIN MİMARİ DURUMUNU TİTİZLİKLE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yönetim Planında Açıkça Balkonlarının Kapatılamayacağı Hükme Bağlanmasına Rağmen Kapatma - Eski Hale Getirilmesi Gereği )
• BALKONU KAPATMAK ( Bağımsız Bölümün Balkonlarının Dış Duvar ve Cephelerinin Ortak Yer Olarak Tanımlandığı - Tüm Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklikler Yapılamayacağı )
• BALKONUN DIŞ DUVAR VE CEPHELERİ ( Ortak Yer Olarak Tanımlandığı/Tüm Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklikler Yapılamayacağı - Eski Hale Getirilmesi ) 634/m.4, 19
ÖZET: Kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden biri diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Yasanın 4. maddesi hükmü uyarınca ortak yer olarak tanımlanmaktadır. Ana taşınmazdaki tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planında açıkça balkonlarının kapatılamayacağı, hükme bağlanmıştır. Balkonu kapatma malzemesinin saydam ( cam ) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ve/veya tek parçadan ya da bir kaç parçadan oluşması sonucu değiştirmez.

DAVA: Dava dilekçesinde projesine ve site yönetim planına aykırı olarak kapatılan balkonun eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazda kat maliki olan davalıların bağımsız bölümlerinin balkonlarını mimari projeye ve yönetim planı hükümlerine aykırı olarak kapattıklarını ileri sürerek sözü edilen değişikliğin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesini istemiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden biri diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Yasanın 4. maddesi hükmü uyarınca ortak yer olarak tanımlanmaktadır. Ana taşınmazdaki tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planının 22. maddesinde açıkça bağımsız bölümlerin balkonlarının kapatılamayacağı, balkon ve pencerelere güneşlik, jaluzi ve benzeri dış elamanların taktırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan davalıların bağımsız bölümlerinin salona açılan balkonlarını cam ile kapattığı, bu camların sabit ray üzerinde kayarak açılıp kapandığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin yerinde saptadığı bu sistemin varlığı taraflar arasında çekişmeli değildir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre balkonu kapatma malzemesinin saydam ( cam ) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ve/veya tek parçadan ya da bir kaç parçadan oluşması sonucu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında davalıların bağımsız bölümlerinin balkonlarını mimari projeye ve yönetim planına aykırı olarak tüm kat maliklerinin rızası bulunmaksızın kapatmış olmasının Kat Mülkiyeti Yasasının yukarıda değinilen 19. maddesi hükmüne aykırılık oluşturduğu gözetilerek davanın kabulü ile dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar bilginize sunulmuştur.

 

250 dairelik bir sitede ikamet ediyoruz. Site yönetimi toplantılarda vs kullanmak üzere site içerisinde bir alana bir kulübe yaptırdı(12 m2). Sitedeki bazı blokların altında bodrum var ancak kanalizasyon ve giderlerde problem olduğu için sağlık yönünden burayı tercih etmediler. Şimdi 1.katta oturan bir ev sahibi bu kulübeye itiraz etti. Neden ise, evinin onunun kapanması. Kulübe ile ev arasında en az 4 metre boşluk var ve site içerisinde en geniş alan da burası. Şimdi ev sahibinin bu kulübeyi kaldırtması mümkün müdür? Nasıl bir yol izlemelidir? KMK bu konuda ne diyor.(yönetici ofisi kararı yönetim ve işletme planında mevcut ancak yer belirtilmemiş)


KMK 19.madde

''Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.8) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. ''
gereği ortak alanlara mimari projeye aykırı tesis ancak tüm kat maliklerinin beşte dördünün oluru ile yapılabilir.

 

 

 

Yöneticisi olduğum apartmanda depreme karşı güçlendirme yaptırmak istiyoruz. Genel kurulda üye tam sayısının bir fazlasının olumlu oy kullanması yeterli mi. bazı üyeler karşı. Onların karşı olması güçlendirme kararı için bir engel teşkil ediyor mu? 28 daireden 20'si evet diyor. Yeterli mi?


''Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.'' KMK 19.madde gereği karar almanız gereklidir.

 

 

204 konutu bulunan bir sitede oturuyorum, 104 adet dubleks konut ile 8 adet 5 katlı bloklardan oluşan bir sitede oturuyoruz, 8 adet çok katlı bloklar dış cephelerini boya ve badana yaptırdılar, ancak dubleks dairelerde bazıları ısı yalıtımı, bazıları da boya ve badana yaptırdılar, ancak çoğunluğu yaptırmadı, kat malikleri kurulunda alınan karara göre ısı yalıtımı veya boya yaptırmayanların bu sene yaptırılması için karar verildi, ancak bazı konut sahipleri yaptırmayacaklarını beyan ediyorlar, dubleks konutlar ortak alana giriyor mu, yönetim zoraki olarak buraları yaptırabilir mi, ve yaptırdığı takdirde parasını nasıl tahsil eder.


Site yönetim planınızı temin etmeli ve konu ile ilgili olarak incelemelisiniz.

 

Apartmanımız 35 yıllık. 1999 depreminde dairelerimizde herhangi bir çatlak ve çizik meydana gelmedi. Ancak bodrum katında beton içindeki demirler korozyona uğramış. Muhtelif görüşler var. Kat maliklerinin bir kısmı binanın yıkılıp müteahhide verilip daire alınmasını istiyor. Diğer bir kısmı ise gelir eksikliği nedeni ile gelecekteki inşaat müteahhit - kira ilişkilerinin menfi neticelenmesi, müteahhidin çeşitli nedenlerle inşaatı tamamlayamayıp yarım bırakması halinde zor durumda kalacaklarının endişesini taşımaktadırlar.
Apartman kat irtifakı tapu statüsünde olup bugüne kadar yönetim planı yapılmamıştır. Genel kurul çağrıları apartman girişine asılan duyurular ile gerçekleşmektedir. Son olarak bilgilendirme toplantısı adı altında yapılan apartman kapısına ve asansöre asılan duyuru ile toplanıldı. Genel kurul toplantısı şartları gerçekleştirilmedi. Binanın müteahhide verilmesi için gereken teklif okundu, itirazlar ve görüşler üzerinde duruldu, bir karara varılamadı. Bu arada müteahhitlerin yıkım için bütün maliklerin onayını aldıktan sonra teklif verdikleri belirtildi. Genel kurul yapılarak bu kararın alınması gerektiği belirtildi.2 gün sonra apartman görevlisi karar defteri ile imza istemeye geldi. Karar defterinde binanın durumu ile yıkılarak müteahhide verilmesi için onay istemektedir.
Buna göre
1- genel kurul toplantılarına şifahi ve apartman asılı duyuru ile çağrı yasal mıdır? Kendisine bu bilgi ulaşmayan, apartman dışında oturan veya şifahi çağrıyı inkâr eden kat maliki itiraz etme ve alınan kararların geçersizliğini ileri sürme ve iptal ettirme hakkı var mıdır? Prosedürü ve başvuracağı makam veya kurum neresidir?
2- Toplantılarda önceden yazılı olarak gündem belirlenmemekte veya toplantıda bu dile getirilmemektedir.
3- Toplantılarda ekseriyet tespiti yapılmamakta, gelenlere göre toplantı yapılıp bitirilmektedir. Toplantıya katılması gereken malikin yerine katılan kişinin yetki/izin belgesi olup olmadığına bakılmamaktadır.
4- Yasaya göre uyulması gerektiğine inanılan şekil şartlarına uygun olmayan toplantılar ve alınan kararlar geçerli midir?
5- Gündemsiz ve sadece bilgilendirme toplantısı adı altında yapılıp çeşitli itirazlara neden olan e müşterek karara varılamayarak 2 gün sonra karar defterine yazılan, toplantıda katılanların onayına sunulmayan, bilahare deftere yazılarak imza istenen kararlar yasal mıdır? Geçerli olabilir mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu olağan ve olağanüstü toplantı duyuruları, toplantı yeter ve karar yeter sayıları hakkında düzenlemelerde bulunmuş olmakla birlikte karar defterine yazılan kararların bu gibi gerekçelerle iptalini Sulh Hukuk mahkemesinden istemedikçe kanunen geçerli kararlar olacaktır.
Bina yıkım kararı tüm ev sahiplerinin oybirliği ile alınması gereken bir karar olup bu şekilde karar olmaksızın yıkım işlemi uygulanamaz.

 

Geçmişe dönük olarak yönetici yardımcısı olarak da görev yaptığım süre için aynı şekilde apartmandan ücret talep edebilir miyim? Birde bu iş mahkemeye giderse kazanma şansım nedir? Ücret takdiri nasıl yapılmakta ve örnek olacak şekilde kazanılan dava var mıdır?

 

KMK 40.madde, düzenlemesine göre,

''Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.
Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim plânında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.''

Bu maddenin üçüncü fıkrasında kat malikleri dışından atanmış olan yöneticinin, kendisiyle yapılan sözleşmede veya yönetim planında ücret tayin edilmemiş olması halinde dahi kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğini hükme bağlamıştır. Ücretin uygunluğu yöneticinin yaptığı görevin nicelik ve niteliğine ve hakkaniyet kurallarına göre belirlenir.


Maddenin dördüncü fıkrası ise kat malikleri arasından atanan yöneticinin ücreti ile ilgilidir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanan yöneticiye ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı gibi hususları da karar bağlar. Böyle bir karar alınmamış olması halinde yönetici kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmayabilir.
Normal yönetim giderleri ana gayrimenkulün ortak su, elektrik, yakıt, kapıcı vb. giderleri ile olağan bakım ve onarım giderleri olup önemli onarımlar, değişiklikler, ilaveler vb. giderler bu kapsamın dışındadır.

Yönetici yardımcısı için bu yönde bir yasal belirleme bulunmamakta olup kat malikleri kurulu kararlarınızı esas almalısınız.

 

dubleks konutlardan oluşan bir sitede ev sahibiyim site yönetimi genel kurulda gecikme faizini aylık %10 ve ödenen aidatların öncelikle gecikme faizine sayılması kararı almış. Aidat olarak ödemiş olduğum paraların gecikme faizine sayılması nedeniyle borcumuz katlanarak artıyor bu yasal mıdır? Mahkemeye müracaat edebilir miyim?


Konu ile ilgili olarak yönetim planınızı da inceleyerek kararın iptali için Sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz.

 

Oturmuş olduğum binada daha önceden yöneticilik yapmıştım. Şu anda yine binamızda yapılacak işler var, yönetim kurulu benimde kendilerine yardım etmemi istiyor, Yanlız bu işlerde daha önceden olduğu gibi yine tek başıma benim ilgilenmem gerekecek gibi gözüküyor. Benim binadaki işlerin yapılması ve bitirilmesi süresince, binadan yol masraflarımı, aracımın benzin giderlerini fatura karşılığında isteme hakkım varmıdır?


Kat malikleri kurulunun bu konuda yöneticilere verdiği harcama yetkisini de dikkate almak kaydı ile bina için yapılan iş ve harcanan emek karşılığı ödeme almanızda yasaya aykırı bir husus bulunmayacaktır.

 

Yöneticinin, asansörlü, 4 daireli bir apartmanda, karar defteri dışında bulundurması yasal açıdan zorunlu başka defter ve belgeler var mıdır?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereği tutulması yasal olarak zorunlu olan tek defter Noter tasdikli olması gereken karar defteridir.

 

35 dairelik 3 bloklu bir sitede oturmaktayım. Bir kaç ay önce site sakinlerinden birinin zehirlenme tehlikesi geçirmesi üzerine bacalara fırıldak baca takıldı. Fakat zehirlenmenin bacalardan olup olmadığını bilmiyoruz. Biz 5. katta oturuyoruz. Fırıldak bacalar takıldıktan sonra kombi kapanmaya başladı. Servis baca çekişinin az olmasını neden gösterdi. Yöneticiye bildirdik oda servisi çağırdı aynı sebebi söyledi. Fakat yönetici bize inanmıyor. Bu sorun diğer blokların üst katlarında ve bizim bloğun 4, katlarında da olmakta. Bizde bunun üzerine bulunduğumuz blok sakinlerinden imza topladık fırıldak bacaların çıkarılması için. Fakat yönetici bu imzaları kabul etmiyor. Herkese tek tek ve zehirlenme olursa yönetim bundan sorumlu değildir diye yazmamızı ve normal bedeli 250tl olan bacalar için bizden 600tl istiyor. Ayrıca telefonlara çıkmıyor ve evinde de bulamıyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor?


Denetçiniz ya da kat maliklerinin üçte birinin talebi ile olağanüstü toplantı düzenlenmesini sağlamalı ve konu hakkında kat malikleri kurulu kararı almalısınız.

 

5711 Sayılı kanunla toplu yapılara getirilen özel hükümlerde BLOK YÖNETİCİLERİ SADECE SİTE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINI SEÇİP VE MEVCUT YÖNETİM PLANINI 5711 SAYILI YASAYA UYARLADIKTAN SONRA DİĞER ÖZEL NİSAP GEREKTİREN KARARLARI MİSAL: Yeni yönetim planı yapılması, ortak alanların tamir ve bakımı, kamera takılması yapılmış olan yeni yönetim planının herhangi bir maddesinin değiştirilmesi gibi benzer kararlar SİTE KAT MALİKLERİ KURULUNCA MI ALINIR? YOKSA BLOK TEMSİLCİLERİ YANİ YÖNETİCİLERİNİN OYLARI İLE Mİ ALINIR?


Yasanın ana taşınmaz kat malikleri kurulunca karar alınmalıdır şeklindeki düzenlemeleri gereği yönetim planı değişikliği, ortak tesis ilavesi gibi kararları site kat malikleri kurulu almalıdır.


Aynı parsel üzerinde her biri 24 daireli iki bloğuz A blok ayrılmak istiyor her blok kendi yönetimini kursun diyor B blok aynı parsel üzerindeyiz her blok için ayrı yönetim olmaz diyor ayrı yönetim mümkün değil mi diğer sorum ısıtma sistemimiz merkezi doğal gaz yine her blok kendi tükettiği gazı kendi ödeyemez mi çünkü iki bloğunda sayaçları ayrı


Yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır.

 

Apartman yöneticisiyim apartman vergi numarası alacağım karar defterine neyi belirtmeliyim


Karar defterinizin ilk sayfası ve yönetici seçildiğiniz tarihli karar sayfasının fotokopisi ile birlikte binanızın bağlı olduğu vergi Dairesine başvurmanız potansiyel vergi numaranızı almanız için yeterlidir.

 

Apartmanımız 34 daire ve 5 dükkândan oluşmaktadır. Son zamanlarda arsası büyük olduğu için çeşitli müteahhitler aparmanı yıkarak yenisini inşa etmek için çeşitli tekliflerle gelmektedirler. Hepsinin ortak yanı dairelerimizin en az 30 m2 ve 1 oda küçülmesini içermektedir. Bazı kat malikleri bu teklifleri cazip bulmadıklarından kabul etmek istememektedirler. Yönetim binanın müteahhide verilmesi ile ilgili imza almaya başlamıştır. Bu işlemin kanuni prosedürü nasıldır. İtiraz hakkı var mıdır? Evini daha küçük bir evle değiştirmek istemeyen kat malikleri ne şekilde itiraz etmelidirler?
 

KMK 45.madde gereği bir binanın yıkılması kararı ancak tüm kat maliklerinin oybirliği ile alınmalıdır.
 

Zemin katta olan dairem devamlı zeminden su alıyordu apartman sakinleri hiçbir şekilde bana bu konuda maddi destekte bulunmaya yanaşmadılar dairem sürekli su aldığı için drenaj yaptırmak zorunda kaldım. Yaptığım 3.250 liralık masrafımı apartman sakinlerinden tahsilât nasıl edebilirim. Drenajı yapan firmayla yaptığım sözleşme mevcut.


KMK 19.madde gereği

''Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.''
Tadilat işlemi öncesi mahkeme kanalı ile tespit yaptırmanız gerekmekte idi. Konuyu Sulh yolu ile çözmeye çalışmanız yararlı olacaktır.

 

Biz ev almak istiyoruz Fakat apartmanın atık suyla ilgili borcu varmış. Apartman sakinleri bu konuyla ilgili dava açmışlar: Sanırım dava borcun faiziyle ilgili. Apartman yöneticisinin bize söylediğine göre dava kazanılmış. Bu evi satın aldığımızda mülke ait bütün borç bize mi kalacak. Yâda satış işlemi yapılmadan önce daireye ait borcun miktarı öğrenilse daire apartmandan bağımsız kendi borcunu ödeyebilir mi yoksa apartman olarak ortak mı hareket etmek zorundalar. Bu durumu nasıl çözümleyebiliriz.


Mahkeme kararı sonrası çıkacak bir borç bina tapu kaydında son malik olan kişilerden tahsil edilecektir. Ancak satın alma tarihinden önceki borçlar ise yeni maliki bağlamayacağından bu konudaki rücu hakkınızı eski malike yönlendirme hakkınız olacaktır.
Satın alma işlemi sırasında bu hususa ilişkin ek protokol düzenlemeniz yararlı olacaktır.

 

Sigorta şirketinin de tutmuş olduğu bir raporda mevcut mahkeme kanalıyla tespit yaptıracak kadar zaman olmadığı için mecburen çözüme kavuşturmak zorundaydım. Apartman sakinleri bu binanın temelden su aldığını zaten kendileri de biliyorlardı yapılan drenaj temelin zarar görmesini ve dairenin su almasını engellemek içindi. Şimdi benim hangi mahkeme ye dava açmam gerekiyor?


Sulh Hukuk mahkemesinde diğer kat maliklerine karşı dava açmalısınız.

 

8 daire 2 dükkânlı binada ikamet etmekteyiz, binamızın 2 dükkân ve 4 dairesi bir kişi adına olup diğer 4 daire başkalarının adınadır, apartman genel kurulu toplantısını usulüne uygun yaptık ancak 2 dükkân ve 4 dairesi olan kişi genel kurula katılmadığı için biz katılanlarla kararlarımızı aldık, daha sonra 2 dükkân ve 4 dairesi olan kişi yönetime gelerek oy çoğunluğu bende bu sebeple alınan kararalar geçersizdir dedi, bu kişinin iddiası doğrumudur yoksa bu kişinin de 1 oy hakkımı vardır,


Birden fazla bağımsız bölümü olan kişi yönetici ve denetçi seçiminde bir oy hakkına sahiptir. Ancak arsa payı hesabı yapılırken tüm dairelerinin arsa payı dikkate alınmalıdır.

Diğer kararlarda ise KMK 31.madde gereği
'' Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.'' hesaplama yapılmalıdır.


boya ve vernikçiler toplu işyeri sanayi sitesinde 62 adet binası bulunan kat mülkiyet tapulu bir malikim, geçenlerde bir toplantı yapıldı yeni yönetim ve denetim kurulu seçildi ve ayriyeten bir müdür ve bir sekreter alınmasına oy çokluğu ile karar alındı, bu yasal mıdır. Hem yönetime 3 asil 3 yedek ve 2 asil denetim üyeye maaş bağlandı ve ayriyeten müdür ve sekreter istendi.


Kat malikleri kurulu bu yönde bir karar alma hakkına sahip olup yasada bunu yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak alınan kararın usulüne uygun olmadığı yönünde bir kanaatiniz varsa iptali için Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 

1960 senesinde inşa edilen binamız 1999 senesindeki depremde belediye kayıtları ile hafif hasar almıştır.
14 Daire ve 2 dükkân olan binamızı yıktırıp yeniden yaptırmak istiyoruz. Alacağımız kararın herkes tarafından kabul edilmesi gerekir mi ya da oy çokluğu yeterli midir?


KMK 19.madde

''Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. ''

KMK 45.madde

''Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklâm maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.'' düzenlemelerini dikkate almalısınız.

 

Apartmanımızın altında dükkân var ve lokanta türünde bir yer açıldı buna apartman sakinlerinin izini gerekiyor mu yoksa kimseye sormadan açabilir mi?


KMK 24.madde

''Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.''
Düzenlemesini dikkate almalı ve bina yönetim planınızı incelemelisiniz.

 

Bir sitede yedek olarak denetim kuruluna seçilmiştim ancak asıl olan denetim kurulu üyesinin istifa etmesi nedeniyle ilk yedekte ben olduğum için denetime çağrıldım ancak site yönetimi ile ters düşmem nedeniyle denetime gitmedim benim bu konuda bir sorumluluğum varmı ve iki asıl üyeler denetimi yapabilirler mi?


Bu konuda alınan kat malikleri kurulu kararınız önem taşımaktadır. Denetleme kurulu olarak belirlenen sayı ve denetim işi kurul kararı ve yönetim planı gereği yerine getirilmelidir. Mazeretinizi ve denetleme değerlendirmenizi genel kurula sunmanız uygun olacaktır.

 

1973 yılında yapılmış olan ve her katta dört daire ve dairelerin 65metrekare olan dairelerimizin bir mütahitle anlaşıp binamızın yenilenmesi amacıyla anlaşma yapmak istiyoruz daireler yenilendiğinde 90 metre olacak 15 kişiden biri kabul etmiyor ne yapmamız lazım?


KMK 45.madde gereği bu yönde bir kararın kat maliklerinin oybirliği ile alınması gerekmektedir.

 

Apartmanımız eski ve depreme dayanıksız. Yenilenmesini istiyoruz fakat bir kısım kat malikleri itiraz ediyor. Kat maliklerinin tümünün onayı mı gerekir, yoksa kat maliklerinin muayyen bir yüzdesi kâfi mi? Bu yüzde kaçtır?


KMK 45.madde gereği bu yönde bir karar ancak tüm kat maliklerinin katılımı ile alınmalıdır.

 

Bizim apartmanda dükkân var. Bizde dükkânın tam üstünde oturuyoruz ve çok soğuk oluyor yöneticilerin kararıyla alttan yalıtım yapıldı. Ve şimdide apartman sakinleri biz parayı ödemeyiz diyorlar. Bize ödetmeye çalışıyorlar. Biz şimdi ne yapmalıyız...


KMK 42.madde

''Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Gereği karar alınmış ise yapılan işin giderlerine tüm malikler katılmak durumundadır.

 

Daire içi diafon telefonu arızası kim tarafından karşılanır?


Kişinin kusuru olmaksızın tesisat hatası ise yönetimce karşılanmalıdır.

 

Yasal işlem başlatmak pahalı bir işlem midir? Yaklaşık bu işlem ne kadara mahal olur? Ve bu işlemi nasıl yapmalıyım? Noter yoluyla mı?


Yapılacak icra masrafları alacak kalemine göre değişecektir. Başvuru yeriniz icra müdürlüğü olmalıdır.

 

Kat başı 4 er daireden 7 katlı bir apartmanın 3. katında oturmaktayım. Oturma odamın duvarı ve de tavanı dışarıdan su aldığından dolayı rutubet yaptı ve akıyor. Yaptığımız toplantılarda genelde çoğunluğu sağlayamıyoruz ancak geçen sene 12 kişinin katıldığı toplantıda hepsinin oyu ile dış cephe mantolama yapılmasına karar verildi. Ancak para toplayamadık bir türlü ve benim rahatsızlığım hala devam ediyor. Bu durumda kanuni hakkım nedir ve neler yapmam gerekiyor?


KMK 42.madde

''Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Gereği karar alınması halinde mantolama kararı yasal olacaktır.

 

Site yönetimi için seçilen şahısların site yönetim planına uygun davranmadıkları yaptırmak istedikleri çatı dış cephe ve personel alımı gibi işlerin tüm kat malikleri rızası ile değil vekâleten oylarla maliklere kabul ettirdikleri bundan dolayı da kat maliklerinin şikâyetlerini yönetimdeki şahıslarla çözemediklerinden dolayı bu konuyu hangi mercilere başvurulması gerekiyor


Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.

 

Biz market işletmecisiyiz. Market binanın altındaki 2 dükkândan oluşuyor 2 dükkânın ara duvarında 1.20 cm lik bir duvar kaldırdık dükkân sahiplerinin izni var. Bu şekilde 15 yıldır kullanıyoruz. Ancak bina ile yaşadığımız bir sorundan dolayı bizi belediye ye ara duvarı kaldırmışlar diye şikâyet etmişler belediye kapatın diyor ama bizim bu duvar kaldırmamızın kimseye bir zararı yok dış cephede değişiklik yok sadece içerde tuğla duvar kaldırıldı yani kolon ve kiriş tahribatı yok. Dükkân sahipleri de şikâyetçi değil aksine bizden memnunlar. Fakat binadan bizi bir kişi istemiyor diye işimiz bozulmalımı yani bunun yasal izni kuralı nedir belediye ye laf anlatamadım kapata can diyor bölgede bir sürü bu şekilde dükkân var ama onlarda bu sorun yok bize şikâyet varmış diye yükleniyorlar. Bu konuda gerekli yasal yol nedir.


KMK 19.madde gereği tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı olurunu almanız öncelikle gerekmektedir.

 

Sitemizde genel bakım ve güvenlik arttırıcı uygulamalar yapılması gerekmektedir. Örneğim Kamera yapımı oy çokluğu ile kabul edilmişti, ancak parayı toplamakta (ev sahiplerinden dâhil)zorlanıyorum. Aynı zamanda Kış ayında meydana gelen akmalar, sızmalardan dolayı en kısa zamanda tamirlerin yapılması gerekmektedir. Ancak kiracılardan bazısı kirayı yıllık olarak peşin ödediklerini ve ev sahibine ulaşamadıklarını söylerler. Maalesef bu kiracılarımızdan herhangi bir ödeme alamamaktayım, bundan dolayı da işlemlere başlayamamaktayım. Hangi yolu izlemeliyim?


Ödeme yapmayanlar hakkında yasal işlem, icra takibi başlatma hakkınızı kullanmalısınız.

 

 

5 ay önce mütahitten yeni yapılmış bir daire aldık. Eve yerleşip kullanmaya başladıktan sonra bina içi ve dairemde elektrik sorunu yaşamaktayım, aynı zamanda diğer dairelerde oturanlarda hem kendi daire elektriklerinden hem de ortak kullanılan elektrik arızalarından şikâyetçidirler. Bu sorunu yapan mütaite söylemimize rağmen gelip bakmamaktadır. Bu sorunu kime danışmalıyız.


Müteahhit ile aranızda yapılan sözleşme ve teslim şartları dâhilinde yasal haklarınızı kullanmalısınız.

 

 

 

 

 

60 daireli bir binada ikinci toplantıda 21 kişiyle binanın mantolama vs. işleriyle ilgili karar aldık.
İsletme projesini tebliğ ettik bazılarına iadeli tah. Gönderdik. Toplantıya katılmayan sakinlerden 3 kişi itiraz etti tekrar toplanıp işletme. Projesini görüşecez tebliğleri yaptıktan kaç gün sonra toplantı yapabiliriz. Ayrıca çoğunluk sağlanmazsa ikinci bir toplantı yapmak gerekiyor mu?


Olağanüstü toplantı prosedürünü işleterek toplantı düzenlemeniz uygun olacaktır.

KMK 29.madde

''Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 5711 – 14.11.2007 / m.14) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.''


Genel kurul toplantısı yapılan sitede toplantı ilanını kapıya astım bir listede kapıcı ile tüm site sakinlerini dolaştırarak imzalarını aldım. Bir sakin toplantıya katılmayacağını söyleyerek listeyi imzalamadı. Toplantıya da katılmadı toplantıda 33 dairelik sitede 20 sakin vardı. Toplantıda 2009 yılı gelir ve giderlerini aylar itibarıyla okudum. Yılsonu hesap özetini toplantıya katılanlara verdim 2009 yılı harcamalarımızı onaylayıp onaylamadıklarını oylarına sundum oy çoğunluğu ile genel kurulda harcamaların yerinde ve hesapların denklikleri onaylandı.
—davet listesini imzalamayıp toplantıya da gelmeyen sakin yönetime mektup yazarak sitenin harcama gelir ve giderlerini kontrol etmek istediğini ve karar defterini istiyor. Bu isteği yerine getirilir mi? böyle bir hakkı varmı?
—evrak ve defterleri versem evraklardan eksik olarak dönerse ne yapacağımı bilmediğimden vermek istemiyorum.
Ne yapmam gerekir? Kanunen böyle bir yetkisi varmı?
 


Yönetici tek tek kat maliklerine hesap vermek zorunda değildir. Genel kurul toplantısından haberdar olup gelmemiş ise ve kararlara itirazı varsa Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkını kullanmalıdır. Yönetici olarak kişisel tüm hesap sormalara yanıt verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Altı ay önce bir daire aldım (9*4=toplam a blok ta36 daire)binanın yapım yılı muhtemelen 2000–2003 tür diye düşünüyorum. Kuruluşu Kooperatif ti yapılış şartları nasıldı bilmiyorum. Şu an da kalorifere geçmek istiyoruz ancak 36 dairede(a blok) 20–25 kişi kabul edip diğerleri istemediği, böylede olunca kalorifere geçilemiyor. bu durumda herkesin katılma zorunluluğu varmı dır? Bu durumda oy birliğimi ya da oy çokluğumu geçerlidir?


''Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. ''
KMK 42.madde gereği karar alınmalıdır.


 

Kıracıyım evdeki kombi arızası ve kombinin bakımı kime aittir. Kim sorumludur evdeki demirbaşlardan?


Sözleşmenizde özel bir düzenleme yoksa kullanıma ilişkin arıza giderlerini kiracı karşılamak durumundadır.
 

Bizim apartmanımıza dış cepheye ısı yalıtımı yaptırmak istiyoruz 4 katlı 14 daire 2 dükkân var. Üst 2 daire dubleks hangi oranda ödeme yapacağız.

KMK 42.madde gereği

'' Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Karar almanız halinde işin giderlerini arsa payınız oranında pay etmeniz gerekecektir.

 

KOOP.1 YIL ÖNCE FESHEDİLDİ. APARTMAN ÇEVRE DÜZENLEMESİ APARTMAN SAKİNLERİNE Mİ YOKSA BİNAYI YAPAN MÜTEAHHİTEMİ AİTTİR.(ÇEVRE DUVARI, ÇEVRE DEMİRLERİ, ÇİMLENDİRME VS.)


Bina mimari projeniz ve müteahhit ile aranızda mevcut sözleşme şartlarınız dahilinde konuyu değerlendirmelisiniz.

 

 

Site yönetimlerinde tutulması gereken kanuni defterler hangi defterlerdir ve tasdiki mecburimidir?


KMK 36.madde

''Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 ncı maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.''
Gereği karar defterinin tutulması zorunluluğu vardır.

 

1436 konutluk sitede ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığından genel kurul olmadı. 2. kurulda toplantıda 448 katılımcı+311 daire sayısı olan arsa sahibi katılım oldu. Bu durumda arsa sahibinin kararlar için kaç oyu olması gerekirdi. Yasaya göre 150 mi yoksa 311’mi?


KMK 32.madde

''Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.'' gereği hesaplama yapmalısınız.Apartman kuzey cephesini mantolama kararı aldı benim kuzey cephem yok. Bu gider KMK Md 42 de sözü edilen yenilik ve ilave kapsamında değil midir? Bana koruma yapılmadan kazan ısı değerleri azaltıldığında zarar göreceğim. Üstelik benden katılım bekleniyor.


KMK 42.madde

'' Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Isı yalıtımı kararını özel olarak düzenlemiştir. Bu şekilde alınan karar tüm malik ve sakinleri bağlayacaktır.

 

 

Binalarda kalorifer ölçümü ve yerleştirmesi hangi şartlara göre olur ben 2. katta otuyorum 5. kattan itibaren petekler büyüyor ve son katlar güneş ışığını almasına rağmen petekleri daha büyük ben de diğer daireler gibi aynı aidatı ödüyorum peteğimin aynı ölçüde olması gerekmez mi?


Bağlı olduğunuz Belediyeden kalorifer tesisat projenizi temin etmeli ve uygunluğunu denetlemelisiniz. Projeye aykırı bir durum varsa Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanmanız mümkün olacaktır.

 

Sitemiz beş blok. Dolayısıyla beş tanede apartman görevlilerimiz var. Bağımsız dairelerinde oturmaktadırlar, maaşları ve sigortaları düzenli ödenmektedir. Kalorifer, temizlik, bahçe vb. gibi hizmetleri yapmaktalar.
Bu işe gönül vererek düzenli çalışanı ödüllendirerek.(Küçük altın almak vb.) , diğerlerini çalışmaya teşvik etmek amacı gütmek istiyoruz. Sakıncası var mıdır? Yasal olur mu?


Bu tip uygulamalar süreklilik arz edecek olursa ileride çalışanınız ile ihtilafa düştüğünüz takdirde tazminat hesabında dikkate alınacaktır.

 

Bir sitede kiracı olarak ikamet etmekteyim. Oturduğum daire 7 senelik bir dairedir. Daireye 2008 yılında kiracı olarak oturmaya başladım önceki gün elektrik yetkilileri elektrik sayacı arızalı dediler. Bunun Ücretini Malik sahibi mi yoksa kiracı olarak ben mi ödeyeceğim.


Elektrik sayacı bağımsız bölümün demirbaşıdır. Ev sahibiniz ile aranızda düzenlenen sözleşmede bu tür giderler için özel bir düzenleme yoksa ev sahibi tarafından karşılanması gerekecektir.

 

 

 

Dış cephe ısı yalıtımı yapılması için karar yeter sayısı kaçtır, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile karar alınır mı?


KMK 42.madde gereği

'' Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.'' karar almanız gerekmektedir.
 

 

 

Merkezi ısınma sistemli bir sitenin giriş katında oturuyorum. Kaloriferleri diğer üst dairedekiler çok sıcaklıyoruz deyip komple kapatıyorlar. Benim daire buz gibi oluyor. çoçuklarım var yaşları küçük bu durumdan en çok onlar zarar görüyorlar. Kiracıyım Yönetici benim yapacak bir şeyim yok diyor. Benim ne gibi haklarım var yardımcı olur musunuz?

Çevre ve orman Bakanlığı çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hava Kirliliğinin Kontrolü konulu 26.5.2005

 

Tarih 2005-6 sayılı genelge gereği,

-Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması,

-Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina ve iç ortam sıcaklığı 18 derece ,konutlarda 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde yakılması,

-kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin semtler itibari ile belirlenmesi ve uygulamanın denetlenmesi,

-hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde kalorifer ve sobaların mümkünse sabah saat 10.00 dan sonra akşam 16.00 dan önce yakılması gerekmektedir.

Ayrıca Belediyelerinde bu konuda farklı uygulamaları olmaktadır. Bağlı olduğunuz Belediye ilgili birimlerinden de konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında yönetim planı düzenlemeleri de tüm kat malik ve sakinlerini bağladığından bu hususu da dikkate almanız gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında talep ve şikâyet hakkınızı kullanmalısınız.Borçlunun 90 metre kare büyüklüğünde tek konutu olsa istemediği halde evi icra yoluyla satılabilir mi?


Tek konuta malik olmak ya da konutun m2 büyüklüğü icra işlemlerine engel teşkil etmez.

 

1-Oturduğum konut'un mülkiyeti şahsıma aittir. Toplam 8 daireden oluşmaktadır.
2–2009–2010 senelerinde diğer yedi konut kendi aralarında anlaşma sağlayarak yaptıkları genel kurulları tarafıma tebliğ etmemektedirler. Sadece apartman girişindeki ilan panosuna toplantı yapılacağının bilgisini vermekte ve alınan karar ve işletme yönetimini de toplantı sonrası tebliğ etmemektedirler.
3–2008 tarihi genel kurul tarafıma tebliğ edildiğinden o dönem için alınan kararlara uyarak aidat v.s masrafları apartman hesabına yatırmaya devam etmekteyim.
4-Apartman ilan tahtasına asılan duyurular kat malikine tebliğ sayılıyor mu?
5-Söz konusu tarihlere ait alınan kararlar tarafıma tebliğ olunmadığı halde geçmiş senelerin aidat farkları v.s masrafların tarafımdan talep edilmesi söz konusu olur mu?
6- Yönetimin ne tür yasal hakları olabilir.
7-Bana tebliğ edilmeyen genel kurul toplantıları ve alınan kararlara göre kendimi K.M.K göre nasıl savunmalıyım.


Kat Mülkiyeti Kanunu toplantı duyuruları hususunda düzenlemelerde bulunmuş ancak karar duyuruları için bir şekil şartı belirlememiştir. Bu nedenle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır. Yönetim planınıza aykırı bir duyuru varsa gecikme cezaları ile ilgili olarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.
Yönetim planında özel bir düzenleme yoksa bu durumda ilan panosuna asılan karar duyurusu geçerli sayılacaktır.

 

Sitemizi çevreleyen mevcut demir parmaklıkları hırsızlığı önlemek adına aynı şekilde demir ile yükselterek üzerine dikenli tel yaptırmak için genel kurulda oy çokluğumu gerekir yoksa tüm kat maliklerinin 5/4 oyu mu gereklidir. Sitemiz bahçe sulama suyu olarak kullanılmak üzere kuyu açtırılması için de oy sayısı ne olmalıdır.


KMK 19.madde gereği tüm kat maliklerinin beşte dördünün olurunu almanız gerekmektedir.

 

Tokide oturuyoruz. Boğaziçi konut emlak sitemizi yönetiyor. Ama iyi yönetilmiyor. Bir haftadır evlerde sıcaklık 15 dereceyi geçmiyor. Şikâyetimizi tekrar tekrar belirttik bahaneleri çok suçu yakıta atıyorlar. Düzelecek diyorlar hala donuyoruz. Bu şirketten nasıl kurtulabiliriz ya da bunlara nasıl yaptırım uygulayabiliriz?

Belediye Zabıta Müdürlüğüne hava sıcaklığını belirterek şikâyette bulunmalısınız. Ayrıca site yönetim planınızı inceleyerek yönetim devri hususunda haklarınızı tespit etmelisiniz.
 

Yeni seçilen 12 blok tan oluşan 334 dairelik sitede yönetim tek başlarına göre yönetim planını değiştirebilir mi?


Yönetim planı ancak tüm kat maliklerinin beşte dördünün oluru ile değiştirilebilir.

 

Yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşur? Denetçi olmak zorunda mı?


KMK 34.madde,

''Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.''
Düzenlemesi gereği yönetim oluşturulabilir, ancak yönetim planınızı incelemenizde yararlı olacaktır.

Denetçi seçimi yasal zorunluluk olmayıp denetim işini kat malikleri kurulu kendiside yapabilir.

 

Site yönetimine seçildiğimizde eski yöneticilerin usulsüzlük nedeniyle aidatlardan toplanan paralardan fazlasıyla kendilerine aldığını tespit ettik. Eski yönetim ibra olunmadı haklarında savcılık şikâyeti yapıldı. Genel Kurulda almış olduğumuz karar ile alacak davası açtık. Bu dava halen devam etmektedir. Eski yönetici bizlere kasayı devrederken fazladan vermiş olduğu bir miktar (700 TL) parayı icra yoluyla talep etti. Bizler genel kurul kararı gereğince bu kişilere karşı alacak davası da açıldığı için de talep olunan paranın alacak davası sonuçlanıncaya kadar yönetim emanet hesabında tutulmasına karar verdik.
1-Eski yönetici bu para için yönetim kuruluna ya da genel kurulda talepte bulunmadan iade isteyebilir mi?
2-Bu kişiler hakkında ceza ve alacak davası devam etmekte iken, bu paranın emanet hesabında tutulması hukuki midir?


Bu konudaki talep ve belgeleri açılan davaya sunmalı ve sorunuzda belirtilen paranın mahkemece tedbir altına alınmasını sağlamalısınız.

 

Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturuyorum. Her katta üç daire var.1. ve 4.katlarda kimse oturmuyor. Bizim alt katımız boş olduğu için de mutfak gider borusu buz tuttu ve mutfağımızı su bastı. Tesisatçı çağırdım ve donmuş vaziyetteki tahliye borusunu açtırdım. Bu durumda yapılan masraf yalnız bana mı aittir, değilse tüm apartman sakinlerine mi aittir.


Ortak tesisatta sizin kusurunuz olmaksızın ortaya çıkan bir sorunun giderilme masrafının tüm kat maliklerince karşılanması esas olandır.

 

Yöneticisi bulunduğum apartmanımızın FOSEPTIK deposun da meydana gelen sızıntı dolayısıyla binamızın temeline zarar vermekte, yazın kotu kokudan rahatsız olmaktayız. Durumu diğer yöneticiye ve zabıtaya bildirmemize rağmen hiç bir önlem alınmamıştır. Bu durumun düzeltilmesi için dava açmamız için şikâyet eden kat maliki dava açabilir mi?

19.madde

''Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.''
Gereği Sulh Hukuk mahkemesine kat maliki olarak başvurma hakkınız bulunmaktadır.
 

BEN 3 BLOKTAN OLUŞAN BİR SİTENİN 1. KATINDA OTURMAKTAYIM. EVİMİZ DİYER DAİRELERE NAZARAN DAHA AZ ISINMAKTADIR.17–18 DERECE DİGER DAİRELER 22 -23 DERECE OLMAKTA. YÖNETİCİDEN ALT KATLARA YALITIM YAPMASINI İSTEDİK. KARAR ALINMASINA KARŞILIK BU OLAY GERÇEKLEŞMEDİ. SÜREKLİ OYALANIYORUZ. ÇOCUKLARIM HASTA. BENİM BU KONUDA NE GİBİ BİR YAPTIRIMIM OLABİLİR.


Isı yalıtımı kararı alınmış ve uygulanmamış ise bunun yapılmasını teminen Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

750 daireli toplu yapı sitesinde temsilciler kurulu üyesiyim. Yönetim planımız 1 ay önce tasdik edildi. Planda site yönetim kurulu, temsilciler kurulu üyelerinden seçilir deniyor. Başka tanım yok. Yönetim kurulu üyeliği yasaya göre nasıl seçilir?


KMK 71.madde
''Yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.
Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.''
Metnine göre karar almanız gerekmektedir.
Apartmanımız 40 dairelidir. Yöneticimiz maliklerin kararı olmaksızın apartmana kamera taktırdı ederi 3.100 TL karar almadan yapılan bu işleme itirazımız bizi haklı çıkarır mı?


KMK 42.madde

'' Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Kapsamında değerlendirilmesi gereken bu işlem için yetki almayan yönetici tek başına karar alarak işlem yapamaz.

 

Kat mülkiyeti kanununda ve site yönetim planında yıllık olağan toplantıların ocak ayında yapılması öngörülürken, site yönetimi 2 yıldır bu toplantıları kanuna ve yönetim planına aykırı olarak, mart ayı içerisinde yapmaktadır. Bu durumu önlemek için mahkemeye mi gitmek lazımdır?


Bu husustaki taleplerinizin gereğini yerine getirmesi amacı ile yöneticinize karşı Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilirsiniz.

 

Apartmanımız daha önceden alınmış vergi numarası vardı aidatlar bankaya yatırılıyordu simdi o bankanın uzaklığı nedeniyle hesap kesildi başka bir bankada apt adına hesap açtırmak istiyorum vergi numarasını bilmediğim için hesap açtıramıyorum. Bu konuda yardımcı olursanız


Bağlı olduğunuz Vergi dairesinden ya da hesabı kapattığınız Banka şubesinden vergi numaranızı öğrenmeniz mümkündür.

 

Tuttuğum işletme defteri noterden tasdikli değil noterden tasdik şart mıdır?


İşletme defteri yasal olarak tutulması gereken bir defter olmamakla birlikte şayet tutulmakta ise noter tasdiki mutlaka yaptırılmalıdır.

 

Biz kombili bir apartmanın en üst katında oturuyoruz. Alt katımızdaki komşum hiç kombisini yakmamaktadır sadece katalitik sobayla bir odada oturmaktadırlar. Yeni bir yasaya göre herkes kombisini yakmakla yükümlü olabileceğini duymuştum acaba bu duyumum doğruluk derecesi nedir?

Merkezi sistemli binalarda ısı pay ölçer sistemi tesis edilerek her dairenin ısısının belli bir oranda tutulması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak kombili daireler için bu yönde bir zorunlu uygulama bulunmamaktadır.
 

Kat irtifakında bağımsız bölümlerin arsa payları bellimidir? Paylı mülkiyette bağımsız bölümlerin arsa paylarının belirlenmesi için nasıl bir yol izlemem gerekir.


Bağlı olduğunuz Tapu dairesinden kat irtifakı tesis edilen ana taşınmazdaki bağımsız bölümler için arsa payı cetveli talep etmeniz mümkündür.
Bağımsız bölüme müşterek malik olanlar ise aralarındaki mülkiyet hakkı oranlarına göre arsa payı oranını hesaplayabilir.

 

2 banyom 1 tuvaletim devamlı su sızıntısından mahvoldu sızıntı yaptırıldı ama 5 yıldır bununla başım belada her seferinde kendi cebimden bizim banyo tavanlarını yaptırıyorum araştırdım onun yaptırması gerekiyormuş nereye şikâyet etmem gerekiyor


Sulh Hukuk mahkemesinde tespit yaptırmalı ve sonrasında dava açarak zararınızın tazminini istemelisiniz.

 

7 blok 102 daire ve iş yerinden oluşan bir sitede oturmaktayım. Bahçıvanın işten çıkarılmasına karar verildi ancak yıllık bütçede böyle bir gider oluşturulmadığı için tazminat miktarı aidatlardan ayrı toplandı. Bu durum yasal şartı nedir?


Ana taşınmazda çalışanların işvereni kat malikleridir. Bu kişilere ödenecek tazminat rakamının kat maliklerinden ayrıca toplanmasında yasaya aykırı bir durum bulunmamaktadır.
 

7 katlı apartmanın giriş katındayım alt katımda sığınak bulunmakta ısınamıyorum strafor yaptırmak istiyorum üyeler ortak kullanıma girmez diyorlar ama 7.kata yapıldı bu konuda yardımcı olur musunuz?


KMK 42.madde
''Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.'' gereği karar alınarak ısı yalıtımı yaptırılması gerekmektedir.

 

Aynı parsel üzerinde 2 blok bulunmaktadır. Her blok site yönetimini ayrı yapmak istemektedir. Yanı iki ayrı yönetim mümkün müdür?


Öncelikle yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

 

Site yönetimde görev yapıyordum.2009–2010 yılı içerisinde, ocak ayında yönetimde 25 gün çalışmışlığım var.
Yeni yönetim seçilirse 25 günlük huzur hakkım yeni yönetime mi geçer yoksa 25 günlük hakkımı almam gerekir mi.

Konu ile ilgili kat malikleri kurulu kararına göre işlem yapılmalıdır.

 

12 bloktan oluşan 334 daireli sitede yönetim planını seçilen yönetim tek başlarına değiştirebilir mi. yönetim değiştirir ise daire sahipleri ne yapmalı 334 dairenin %80 aranmaz mı?


Yönetim planı değişikliği KMK 28.madde

''Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim plânında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik 3.fıkra: 2814 – 13.4.1983) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.''
Gereği mutlaka tüm kat maliklerinin beşte dördünün oluru ile yapılmalıdır. Yönetim kurulu bu hususta tek başına yetki kullanamaz.


Sitemiz geçen yıl inşaatı yapan şirketin yan kuruluşu olarak kurulan profesyonel bir şirket tarafından yönetilmekte idi. Ancak şirket yönetimde aciz kalınca olağanüstü genel kurul yapıldı yeni yönetim seçildi. Aradan 8 ay geçmesine ve noterden ihtar çekilmesine rağmen eski yönetim hesapları yeni seçilenlere devretmedi. Eski yönetim şirketinin iflas ettiği birçok borcu sebebi ile her türlü evrakına başka sitelerin, alacaklıların ve maliyenin marifeti ile el konulduğu şirket yöneticilerinin yurt dışına kaçtığı söyleniyor. Bu durumda hesapların alınabilmesi veya en azından el koyulan evraklarından sitemize ait olanların elde edilebilmesi için ne yapmalıyız.


Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir. Mahkeme gereken incelemeyi yapacak ve devir için şirket kayıtlarını gerekirse diğer dava dosyalarından talep edecektir.

 

4 bloktan oluşan bir sitede 2 blok un damlarında akma var tamir işi var olan sitenin ortak parasından mı? Yoksa bu iki bloktaki kat maliklerinden mi? karşılanacak. Daha önce sitenin ortak parası varken diğer iki bloktaki damdaki akmayla ilgili tamirat kat maliklerinden toplanan parayla yaptırılmış


Site yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa her blok kendi sorunlarına ilişkin giderleri kendi bloğu kapsamında toplayabilir.

 

BEN EV SAHİBİYİM KİRACIM GÜNEŞ ENERJİSİ BOZULDUĞUNU MASRAFINI BENİM VERMEMİ İSTİYOR MASRAF KİME AİTTİR?


Kira sözleşmenizde aksine bir düzenleme yoksa demirbaş giderleri kat maliki kullanıma ilişkin giderler kiracı tarafından karşılanır.

 

Asansör bakımını yapan firma halatların değişmesi gerektiğini söyledi ve değiştirdik. Bunun parası demirbaş mı yoksa normal asansör bakımı olarak mı alınacak.


Demirbaş gideri olarak kayıtlanmalıdır.

 

 

 

75 daireli bir işhanı nın 2007 nin kasım ayından itibaren yöneticiyim. Bu tarihten itibaren bekçiyi sigortalı yaptım. Bu bekçi bizim binadan 2002 yılında emekli oldu. Eski yönetici 2002–2007 arasında bekçiye sigorta yapmamış. Şimdi bekçinin işine son verdim. Kendisine 2 yıllık tazminat verdim. Ama 2002–2007 yıllarını da istiyor. Mahkemeye giderse eski yıllara ait yönetici mi sorumlu olur yoksa yönetim kurulumu sorumlu olur? Yeni yönetimi bağlar mı?


Davanın muhatabı tüm kat malikleridir. Ancak eski yönetici SSK lı çalıştırma kararı olmasına rağmen kendi kararı ile SSK girişi yapmamış ise yani şahsı, kusuru varsa bu kişiye rücu edebilirsiniz.

 

Ben site yöneticisiyim, kat malikleri olağan toplantısında ortak giderler konusunda yapılan yıllık tahmini bütçe oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edilerek aidatlar belirlendi. Buna göre yeniden işletme projesi yapıp her kat maliki ve bağımsız bölümden yararlananlara tebliğ etmeli miyim, yoksa toplantıda alınan karar suretini gelmeyenlere tebliğ etmem yeterlimi.


Tekrar işletme projesi duyurusu yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Karar duyurularını yönetim planınızda belirlenen usul dairesinde yapmanız yeterlidir.

 

4 katlı binaya yeni tasındım çatı katındayım orası daha önce alt katıyla bırlesık yanı dublekmıs bolünmüş su ve elektrik abonesi yok su alt katla ortak elektrik bina içi elektriğe bağlı kat izni olup olmadığını da bilmiyorum bizim kıra kontratımız ne kadar gecerlı olur


Hukuki hak ve durumunuzun tespiti için binaya ait onaylı mimari projeyi incelemeniz yararlı olacaktır.

 

Site yönetimi olarak 2008 yılında sitenin dış cephe ısı yalıtımını anlaştığımız bir firmaya yaptırdık. Sözleşmemizde KDV bedelini ödememiz halinde fatura verilecekti. Ancak anaparayı 2009 Temmuz ayında bitirebildik. Fakat para toplayıp KDV bedelini ödeyemediğimiz için fatura alamadık. Bunda yönetim olarak hukuki sorumluluğumuz nedir. Daha sonra öğrendiğimize göre işi yaptırdığımız firmada kriz nedeniyle iflas etmiş. Nasıl bir yol izlemeliyiz


Konu hakkında kat malikleri kurulu kararınız önem taşımaktadır. Ancak firma iflas etmiş ise artık faturanız olsa da garanti hükümlerinden yararlanmanız fiilen mümkün olmayacaktır.

 

Site Yönetimi site kat malikleri genel kurul kararı olmaksızın sitemizde çocuk parkı olan alanı dört blok birleşerek kendi bahçelerine ilave ettiler diğer yerleri de yaya yolu yaptılar tasdikli projede bu alan çocuk parkı olarak gözüküyor eski haline getirilmesi için dava açma süresi varmıdır? Varsa kaç yıldır?

Mimari projeye aykırı işlemler için karar almadan değişiklik yapılmış ise dava açma hususunda bir süre sınırınız yoktur.

 

Apartmanımıza güvenlik kamerası taktırmak istiyoruz, oy çokluğu ile alınan karar yeterlimidir?


KMK 42.madde

''Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.''
Kapsamında değerlendirilmesi gereken bir işlemdir. Tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınmalıdır.

 

Binaların dış cephe ve ısı yalıtımıyla ilgili yeni kanuna göre bir zorunluluk getirildiği yeni binalarda yapım aşamasında dış cephe zorunlu olduğunu, eski binalarda ise belli bir tarihe kadar tüm apartmanların dış cephesinin yapılıp enerji kimlik kartı alması zorunluymuş. Bu bilgi doğrumudur? Doğru ise bu tarih nedir?


Eski binalar için bu tarz bir zorunluluk getiren yasal bir düzenleme yapılmamıştır.


Binamız 18 daire 17 daire sakini müteaitle anlaşmış. Fakat müteait yeni yapacağı bize vereceği daireler çok küçük. Ben nasıl itiraz edebilirim. Hakkımı nasıl savunabilirim.


Binanın yıkılıp yeniden yapılması için KMK 45.madde gereği tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar alması gerekmektedir.

Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.